TCDD Permi поръчка публикувана

tcdd permi
tcdd permi

Както ще бъде запомнено, Главна дирекция TCDD и персоналът, разпределен в дъщерните дружества, които са сред печалбите, които постигнахме в процеса на колективното споразумение, и персоналът, разпределен в дъщерните дружества, и генералният директор на TCDD по въпроса за безплатното пътуване по железниците два пъти годишно. Издадена е заповед с подписа на г-н Сюлейман КАРАМАН, а принципите по въпроса са обявени със заповед на пътническия отдел на TCDD.


Като Тюрк Уласим-Сен искаме всички наши приятели, работещи в TCDD, да бъдат полезни.Бъдете първите, които коментират

Коментари