Обявление за търга: линия Eskişehir-Konya, строителни работи между Çöğürler-Değirmenözü Станции и подпорна стена и стена на баластна стена

ESKISEHIR-KONYA LINE КРЪСТОСЪДЪРЖАЩА СТАНЦИЯ между KM: 94 + 377-94 + 417 40 M. ЗАДЪРЖАТЕЛНА СТЕНА И КМ: 94 + 074-94 + 290 МЕЖДУ ОБЩОТО 33 M. BALLAST HOLDER WALL
TCDD 7. РЕГИОНАЛНО ИМУЩЕСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО


Линия Eskişehir-Konya между Çöğürler-Değirmenözü Станции: 94 + 377-94 + 417 40 m. подпорна стена и км: 94 + 074-94 + 290 общо 33 m. Строителните работи на стената на държача за баласт се възлагат чрез открита тръжна процедура съгласно чл. 4734 на Закона за обществените поръчки № 19. Подробна информация за офертата е дадена по-долу.
Регистрационен номер на търга: 2012 / 145199
1 на администрацията
а) Адрес: ПРУ АЛИ ЧЕТИНКАЯ. ГОСТИ 2. ЦЕНТЪР ЗА ЕТАЖ 03030 / AFYONKARAHİSAR
б) Телефон и факс номер: 2722137621-388 - 2722144729
в) E-Mail адрес: 7tasinmazihale@tcdd.gov.tr
г) Интернет адресът, на който може да се види тръжната документация: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Строителни работи
а) Качество, вид и количество:
Подробна информация за естеството, вида и количеството на офертата може да бъде намерена в административните спецификации, съдържащи се в тръжната документация на ЕКАР (Електронна платформа за обществени поръчки).
б) Местоположение: KÜTAHYA
в) Дата на започване: в рамките на 5 дни от датата на подписване на договора
ще започне доставката на работното място.
г) Продължителност на работата: 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на доставка на мястото.

3- Търг
a) Местоположение: ТРАНСПОРТНА СТАЯ ЗА ТРЕНИРОВКА И СРЕЩА TCDD 7.BÖLGE
б) Дата и час: 18.10.2012 - 11: 00

4. Условия, които трябва да бъдат взети в офертата и необходимите документи и критерии, които да се прилагат при оценката на компетентността: \ t
4.1. Условия за участие в търга:
4.1.1. Търговско-промишлена палата или Камарата на занаятчиите или съответната професионална камара.
4.1.1.1. В случай на реално лице, удостоверението за регистрация, регистрирано в Търговската камара и / или промишлеността, или Търговската камара или Търговската камара, което се записва в годината на първата обява или датата на търга,
4.1.1.2. В случай, че е юридическо лице, документът, който посочва, че юридическото лице е регистрирано в залата от Търговската камара и / или промишлеността,
4.1.2. Декларация за подпис или циркуляр за подпис, показващ, че е упълномощен да оферира.
4.1.2.1. В случай на истинско лице, нотариално заверена декларация за подпис.
4.1.2.2. В случай, че е юридическо лице, той показва последното състояние, в което се посочват лицата, членовете или учредителите на юридическото лице и длъжностните лица, отговарящи за юридическото лице, в съответствие с неговите интереси.Ако вестникът на търговския регистър не разполага с цялата тази информация в вестник „Търговски регистър”, съответните вестници на търговския регистър ги показват или показват нотариално заверен подпис циркуляр за юридическа правосубектност с документи,
4.1.3. Писмо за оферта, определено в административната спецификация.
4.1.4. Временно обезпечение, определено в административната спецификация.
Подизпълнителят може да работи с одобрението на администрацията. Цялата работа обаче не може да бъде извършена за подизпълнители.
4.1.6 Ако документът, представен от юридическото лице за доказване на трудов стаж, принадлежи на неговия партньор, който има повече от половината от юридическото лице, той / тя ще бъде задържан след датата на първото обявяване от службите по търговския регистър в търговско-промишлената палата или от сертифицирания счетоводител или счетоводителя. и документ, посочващ, че това условие е било запазено непрекъснато през последните една година.
4.2. Документи, свързани с икономическата и финансова квалификация и критериите, които тези документи трябва да носят:
Критериите за икономическа и финансова адекватност не са уточнени от администрацията.

4.3. Документи, свързани с професионалната и техническата компетентност и критериите, които тези документи трябва да носят:
4.3.1. Документи за професионален опит:
Документи, показващи трудов стаж, свързан с работата, предмет на търга или подобни работи, не по-малко от% 60 от обещаната и предложена цена през последните петнадесет години,

Работите да се приемат като подобна работа в този търг и инженерните и архитектурни отдели, които ще се считат за еквивалентни на подобни работи:
4.4.1. Работа, която се счита за подобна работа в този търг:

Работи в групи AI, A-II, A-VI или A-VIII, включени в комюникето за сходни творби, които да бъдат оценени по трудов стаж в строителството.
4.4.2. Инженерни или архитектурни отдели, които се считат за еквивалентни на подобна работа:
Граждански инженерни или архитектурни дипломи

Най-изгодната оферта в икономическо отношение ще бъде определена въз основа на цената.

6. В търга могат да участват само местни оференти.

7. Разглеждане и закупуване на тръжния документ:
7.1. Тръжната документация може да се види на адреса на администрацията и може да бъде закупена от TCDD 100.
7.2. Участниците в търга са длъжни да закупят тръжния документ или да го изтеглят чрез електронен подпис чрез EKAP.

8. Офертите могат да се подават на ръка в обучителната и заседателна зала TCDD 7.BÖLGE / AFYONKARAHİSAR до датата и часа на търга и могат да бъдат изпратени на същия адрес чрез препоръчана поща.

9. Офертите на участниците в търга се представят под формата на цена на единична цена на общата цена, изчислена чрез умножаване на количеството на всяка позиция и цените за единица мярка, предложени за тези позиции. В резултат на търга се сключва договор с единичната цена с участника в търга.
В този търг офертата ще бъде подадена за цялата работа.

10. Участниците в търга представят тръжна гаранция в размер, определен от тях, да не е по-малък от% 3 от предложената цена.

11. Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от датата на търга.

12. Офертата не може да бъде представена като консорциум.

13. Други проблеми:
Фактор на граничната стойност, който трябва да се приложи в търг (N): 1,20

NEW ihale_dokum


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами