Обявление за търг: Изкопни работи за изграждане на бетон, подпорна стена и натоварване на отводнителни участъци в гара Судураги Допълнителен 4. Тръжни и осветителни работи

ПЪЛНЕНЕ НА ЕКСКАВАТОР, ДОПЪЛНИТЕЛЕН 4. ДВИЖЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛНИ РАБОТИ НА ПЪТИЩАТА ЩЕ БЪДАТ ИЗГОТВЕНИ
TCDD 6. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ


Бетон на площадката, подпорна стена, изкопни работи за оформяне на зони за разтоварване на гара Судурай, Допълнителен 4. Строителството на пътища и осветителните работи ще се провеждат чрез открита тръжна процедура съгласно чл. 4734 на Закона за обществените поръчки с номер 19. Подробна информация за офертата е дадена по-долу.
Регистрационен номер на търга: 2012 / 152691
1 на администрацията
а) Адрес: Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi 01240 SEYHAN / ADANA
б) Номер на телефон и факс: 3224575354 - 3225475807
в) Адрес на електронната поща: 6bolgetasinmazmallarmudurlugu@tcdd.gov.tr
г) Интернет адресът, на който може да се види тръжната документация: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Строителни работи
а) Качество, вид и количество:
Подробна информация за естеството, вида и количеството на офертата може да бъде намерена в административните спецификации, съдържащи се в тръжната документация на ЕКАР (Електронна платформа за обществени поръчки).
б) Местоположение: гара Судураги / КАРАМАН
в) Дата на започване: в рамките на 10 дни от датата на подписване на договора
ще започне доставката на работното място.
г) Продължителност на работата: Това е 90 календарен ден от доставката на мястото.

3- Търг
a) Местоположение: TCDD 6. Зала за срещи в регионален офис (1. Етаж)
б) Дата и час: 07.11.2012 - 14: 00

4. Условия, които трябва да бъдат взети в офертата и необходимите документи и критерии, които да се прилагат при оценката на компетентността: \ t
4.1. Условия за участие в търга:
4.1.1. Търговско-промишлена палата или Камарата на занаятчиите или съответната професионална камара.
4.1.1.1. В случай на реално лице, удостоверението за регистрация, регистрирано в Търговската камара и / или промишлеността, или Търговската камара или Търговската камара, което се записва в годината на първата обява или датата на търга,
4.1.1.2. В случай, че е юридическо лице, документът, който посочва, че юридическото лице е регистрирано в залата от Търговската камара и / или промишлеността,
4.1.2. Декларация за подпис или циркуляр за подпис, показващ, че е упълномощен да оферира.
4.1.2.1. В случай на истинско лице, нотариално заверена декларация за подпис.
4.1.2.2. В случай, че е юридическо лице, той показва последното състояние, в което се посочват лицата, членовете или учредителите на юридическото лице и длъжностните лица, отговарящи за юридическото лице, в съответствие с неговите интереси.Ако вестникът на търговския регистър не разполага с цялата тази информация в вестник „Търговски регистър”, съответните вестници на търговския регистър ги показват или показват нотариално заверен подпис циркуляр за юридическа правосубектност с документи,
4.1.3. Писмо за оферта, определено в административната спецификация.
4.1.4. Временно обезпечение, определено в административната спецификация.
Подизпълнителят може да работи с одобрението на администрацията. Цялата работа обаче не може да бъде извършена за подизпълнители.
4.1.6 Ако документът, представен от юридическото лице за доказване на трудов стаж, принадлежи на неговия партньор, който има повече от половината от юридическото лице, той / тя ще бъде задържан след датата на първото обявяване от службите по търговския регистър в търговско-промишлената палата или от сертифицирания счетоводител или счетоводителя. и документ, посочващ, че това условие е било запазено непрекъснато през последните една година.
4.2. Документи, свързани с икономическата и финансова квалификация и критериите, които тези документи трябва да носят:
Критериите за икономическа и финансова адекватност не са уточнени от администрацията.

4.3. Документи, свързани с професионалната и техническата компетентност и критериите, които тези документи трябва да носят:
4.3.1. Документи за професионален опит:
Документи, показващи трудов стаж, свързан с работата, предмет на търга или подобни работи, не по-малко от% 50 от обещаната и предложена цена през последните петнадесет години,

Работите да се приемат като подобна работа в този търг и инженерните и архитектурни отдели, които ще се считат за еквивалентни на подобни работи:
4.4.1. Работа, която се счита за подобна работа в този търг:

(А) VI. ГРУПА: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ РАБОТИ (Инфраструктура + Надстройка) ще се считат за подобна работа.
4.4.2. Инженерни или архитектурни отдели, които се считат за еквивалентни на подобна работа:
Строителство

Най-изгодната оферта в икономическо отношение ще бъде определена въз основа на цената.

6. В търга могат да участват само местни оференти.

7. Разглеждане и закупуване на тръжния документ:
7.1. Тръжната документация може да се види на адреса на администрацията и TNCD 150 за 6 TRY (турски лира). Дирекция "Регионална собственост и строителство" (6. Етаж 611 номер стая) може да бъде закупена от.
7.2. Участниците в търга са длъжни да закупят тръжния документ или да го изтеглят чрез електронен подпис чрез EKAP.

8. TCDD 6 до оферти, дата и час на търга. Регионалната дирекция за недвижими имоти и строителство (6. Етаж 611 номер стая) може да бъде доставена на ръка или изпратена на същия адрес чрез препоръчана поща.

9. Офертите на участниците в търга се представят под формата на цена на единична цена на общата цена, изчислена чрез умножаване на количеството на всяка позиция и цените за единица мярка, предложени за тези позиции. В резултат на търга се сключва договор с единичната цена с участника в търга.
В този търг офертата ще бъде подадена за цялата работа.

10. Участниците в търга представят тръжна гаранция в размер, определен от тях, да не е по-малък от% 3 от предложената цена.

11. Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от датата на търга.

12. Офертата не може да бъде представена като консорциум.

13. Други проблеми:
Фактор на граничната стойност, който трябва да се приложи в търг (N): 1,20

Гаранцията за изпълнение се взема за неопределено време.

тръжна документация


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами