Известие за снабдяване: Станция YHT Polatlı ще бъде изградена със система за наблюдение, запис, мониторинг и мониторинг на наблюдение, наблюдение и мониторинг в центъра на IP камерата (CCTV)

СИСТЕМА ЗА ЗАКЛЮЧЕНА IP КАМЕРА ЗА КОНТРОЛ (CCTV) ЩЕ БЪДЕ КОНСТРУКЦИЯ
Генерална дирекция на Държавна служба за летища (TCDD) Регионална дирекция YHT


Наблюдението на станция YHT Polatlı със затворена система IP камера (CCTV), записване на изображения в център, мониторинг и мониторинг от контролния център ще се извършва чрез открита тръжна процедура съгласно чл. 4734 на Закона за обществените поръчки № 19. Подробна информация за офертата е представена по-долу.
Регистрационен номер на търга: 2012 / 146167
1 на администрацията
а) Адрес: Talatpasa Bulvari Gar / ANKARA Gar ALTINDAĞ / ANKARA
б) Номер на телефон и факс: 3123090515 / 1735 - 3123090575
в) E-mail адрес: muzafferyazirlioglu@mynet.com
г) Интернет адресът, на който може да се види тръжната документация: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Строителни работи
а) Качество, вид и количество:
Подробна информация за естеството, вида и количеството на офертата може да бъде намерена в административните спецификации, съдържащи се в тръжната документация на ЕКАР (Електронна платформа за обществени поръчки).
б) Място: гара YHT Polatlı
в) Дата на започване: в рамките на 5 дни от датата на подписване на договора
ще започне доставката на работното място.
г) Продължителност на работата: 45 (четиридесет и пет) календарни дни от доставката на мястото.

3- Търг
a) Местоположение: Talatpaşa Bulv.Gar-Altındağ / ANKARA
б) Дата и час: 02.11.2012 - 14: 30

4. Условия, които трябва да бъдат взети в офертата и необходимите документи и критерии, които да се прилагат при оценката на компетентността: \ t
4.1. Условия за участие в търга:
4.1.1. Търговско-промишлена палата или Камарата на занаятчиите или съответната професионална камара.
4.1.1.1. В случай на реално лице, удостоверението за регистрация, регистрирано в Търговската камара и / или промишлеността, или Търговската камара или Търговската камара, което се записва в годината на първата обява или датата на търга,
4.1.1.2. В случай, че е юридическо лице, документът, който посочва, че юридическото лице е регистрирано в залата от Търговската камара и / или промишлеността,
4.1.2. Декларация за подпис или циркуляр за подпис, показващ, че е упълномощен да оферира.
4.1.2.1. В случай на истинско лице, нотариално заверена декларация за подпис.
4.1.2.2. В случай, че е юридическо лице, той показва последното състояние, в което се посочват лицата, членовете или учредителите на юридическото лице и длъжностните лица, отговарящи за юридическото лице, в съответствие с неговите интереси.Ако вестникът на търговския регистър не разполага с цялата тази информация в вестник „Търговски регистър”, съответните вестници на търговския регистър ги показват или показват нотариално заверен подпис циркуляр за юридическа правосубектност с документи,
4.1.3. Писмо за оферта, определено в административната спецификация.
4.1.4. Временно обезпечение, определено в административната спецификация.
Подизпълнителят може да работи с одобрението на администрацията. Цялата работа обаче не може да бъде извършена за подизпълнители.
4.1.6 Ако документът, представен от юридическото лице за доказване на трудов стаж, принадлежи на неговия партньор, който има повече от половината от юридическото лице, той / тя ще бъде задържан след датата на първото обявяване от службите по търговския регистър в търговско-промишлената палата или от сертифицирания счетоводител или счетоводителя. и документ, посочващ, че това условие е било запазено непрекъснато през последните една година.
4.2. Документи, свързани с икономическата и финансова квалификация и критериите, които тези документи трябва да носят:
Критериите за икономическа и финансова адекватност не са уточнени от администрацията.

4.3. Документи, свързани с професионалната и техническата компетентност и критериите, които тези документи трябва да носят:
4.3.1. Документи за професионален опит:
Документи, показващи трудов стаж, свързан с работата, предмет на търга или подобни работи, не по-малко от% 50 от обещаната и предложена цена през последните петнадесет години,

Работите да се приемат като подобна работа в този търг и инженерните и архитектурни отдели, които ще се считат за еквивалентни на подобни работи:
4.4.1. Работа, която се счита за подобна работа в този търг:

Документи, показващи трудов стаж, свързан с работата, предмет на търга или подобни работи, не по-малко от% 50 от обещаната и предложена цена през последните петнадесет години,
4.4.2. Инженерни или архитектурни отдели, които се считат за еквивалентни на подобна работа:
В този търг, произведенията, които ще се приемат като сходни работи, и инженерно-архитектурните отдели, които ще се считат за подобни работи; Работите да се считат за подобна работа в този търг; Работата на група E / I или E / IV в комюникето за подобни работи, които трябва да бъдат оценени по трудов стаж в строителството, се счита за подобна и се счита за равностойна на работата или подобна работа, предмет на търга; Отделите на електротехниката или електрониката на университетите ще се считат за равностойна работа Инженерите, които ще участват в търга чрез представяне на дипломите си, ще имат право на участие в 39. Според статията, те трябва да представят дипломите си за оценка на дипломите си като доказателство за трудов стаж.

Най-изгодната оферта в икономическо отношение ще бъде определена въз основа на цената.

6. В търга могат да участват само местни оференти.

7. Разглеждане и закупуване на тръжния документ:
7.1. Тръжната документация може да бъде видяна на адреса на възложителя и ще бъде платена на TCDD 50. Регионална дирекция по финансови въпроси за 2 TRY (турска лира) и ще бъде взета от Регионалната дирекция за търгове на YHT. може да се закупи в.
7.2. Участниците в търга са длъжни да закупят тръжния документ или да го изтеглят чрез електронен подпис чрез EKAP.

8. Офертите могат да се подават на ръка на адреса на Търговската служба на Регионалната дирекция на YHT до датата и часа на търга и могат да бъдат изпратени на същия адрес с препоръчана поща.

9. Участниците в търга трябва да представят своите оферти на обща сума. В резултат на търга, изпълнителят ще бъде подписан договор за еднократна обща сума. В този търг офертата ще бъде подадена за цялата работа.

10. Участниците в търга представят тръжна гаранция в размер, определен от тях, да не е по-малък от% 3 от предложената цена.

11. Срокът на валидност на офертите е 90 (Деветдесет) календарни дни от датата на офертата.

12. Офертата не може да бъде представена като консорциум.

13. Други проблеми:
Фактор на граничната стойност, който трябва да се приложи в търг (N): 1,00

тръжна документация


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами