Обявление за търг: Линия на офертата Konya Yenice между Gümüş - teiftehan Станции Km: 265 + 095

Konya Yenice Линия Gümüş - Между teiftehan Станции Km: 265 + 095 Търг на шапки, Проектни и инженерни услуги
ТК ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТЪРГОВЕ
6. Регионално управление на пътищата - в непосредствена близост - пряко достъпни
Тръжен Отговорник: Али Юнал
Tender Manager Телефон: 322 453 69 14
Tender Manager Факс: 322 458 53 71
Дата на обявяване: 01.11.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-14:00
Спецификация Стойност:
Тръжен метод: Директно наличен
Предмет на търга: Директно на разположение
Регистрационен номер:
Mail: Аз xnumx.bolgeihale@gmail.co
ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
TCDD 6. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
Дирекция "Пътна служба" Строителни работи директно на разположение
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИСИЯТА
ADANA
ИНТЕРФЕЙС НА КОНЯ YENİCE LINE GÜMÜŞ - FİFTEHAN: РАЗШИРЯВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО, ПРОЕКТНО-ИНЖЕНЕРНАТА СЛУЖБА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА НИСКАТА ЦЕНА НА 265 + 095 ще бъде осигурена от DIRECT PROCESS съгласно 4734 / d от Закона за обществените поръчки с номер 22. Подробна информация за директната доставка е както следва:
1 - Администрация
а) Име
: TCDD 6. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
б) Телефонен номер
: 0322 4536914
в) Номер на факс
г) Адресът, на който може да се види документа за директно доставяне
: 0322 4585371
: Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120 Шейх / ADANA
2 - Директна доставка
а) Качество, вид и количество
: Konya Yenice Line Сребро - между teiftehan Станции Km: 265 + 095 ası ще бъде разширение на пътния подлез за проучване, проектиране и инженеринг
б) Място
: GÜMÜŞ - МЕЖДУ СТАНЦИИТЕ НА TEİFTEHAN КМ: 265 + 095 - МОСТ.
в) Продължителност на работата
: 45 календарен ден от доставка на местоположение
3 - Директна доставка
a) Оферти за представяне: TCDD 6. Регионална дирекция "Пътна служба" АДАНА
б) Директен адрес: TCDD 6. Регионална дирекция "Пътна служба" АДАНА
c) http://www.tcdd.gov.tr Публикувано на интернет адреса: 01/11/2012
г) Директна дата на доставка: 06 / 11 / 2012
д) Директно време за доставка: 14: 00
е) Място на заседание на комисия за директни поръчки: TCDD 6. Регионална дирекция "Пътна служба" АДАНА
1 - Всички документи, изисквани в настоящата спецификация като условие за възможността да участват в пряката поръчка, включително писмото за оферта и облигацията за участие в търга, се поставят в плик или пакет. Името, фамилията или търговското наименование на оферента върху плика или на опаковката, адресът на уведомлението, отворен за уведомлението, работата на офертата и адресът на администрацията трябва да бъдат написани. Запечатаното място на плика се подписва, подпечатва или подпечатва от оферента. Офертите се подават до Възложителя (когато офертите се подават) за получаване на поръчка №.
2- Ако участникът в търга, който не е сключил договора, не сключи договор в срока, посочен в документа за поръчка, облигацията за участие в търга се регистрира без възражения и договорът се сключва с второто дружество. Участниците в търга приемат това предварително. След подписването на договора се връщат временните гаранции на другите участници.
3 - Писмата за търг не изтриват или оставят. Предлагат се оферта, текст и цифри. Несъответствието между текста и номера надделява над предложението.
4- Предлаганите цени са без ДДС. Плаща се и ДДС.
5 - Прякото решение, което се взема с решението на Комисията, 6, за което се взема решение да се направи въз основа на гаранцията, да се запази заповедта до края на администрацията, гербови налози и договорът се задължава да подпише.
6 - Офертите ще бъдат представени в турската лира.
7 - Името, фамилията или търговското наименование на участника в търга, адресът на офертата, адресът на възложителя, адресът на възложителя и подписването или подпечатването на мястото на плика се разглеждат. Пликовете, които не отговарят на тези въпроси, не се оценяват с минута.
Счита се, че участниците в търга 8 са прочели и прегледали всички документи в обхвата на прекия файл за доставка и знаят как е свършена работата. Ако оферентът, след подаване на офертата, се откаже от офертата с обосновка или поиска отмяна, временната гаранция се записва без каквато и да е разпоредба.
9 - Икономически най-изгодната оферта е най-ниската от предлаганите цени.
10 - Преглед и получаване на директна доставка: Документът за директна доставка може да бъде видян и получен на адреса на администрацията.
11- Предлага TCDD 6 директно от предоставената дата и час (Директно изготвяне на оферти). Регионалната дирекция на дирекция "Пътна служба" ще бъде предоставяна на ръка.
12- Участниците в търга представят офертите си „до ключ“ в съответствие с писмото за поръчка, дадено от възложителя. В резултат на пряката доставка се подписва еднократен договор на обща стойност с искане направено директно при доставка.
13- Периодът на валидност на офертите е 45 календарни дни от датата на получаване.
14 - Партньорство или консорциум не могат да бъдат предлагани директно.
TCDD 6. област


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ НА İFTEHAN ALTGEÇİTsohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари