Център на Кайнарца - Пендик - Метролиния корабостроителница Тузла и Център Пендик - Проект Централна метролиния Кайнарца Финансовите пакети на окончателния търг за проектни услуги, базиран на изпълнението, са отворени.

Истанбулският център BB Kaynarca - Pendik - Metro Line Shipyard Metro Line и Pendik Center - Metro Line Center Kaynarca Project Финансови пликове бяха отворени за окончателния търг за услуги по проекта.


Финансовите пакети от търга на „Метролиния за корабостроителница„ Кандарка - Пендик - Тузла “и Централна метростанция„ Пендик Център - Кайнарка “, който ще се реализира от Дирекция„ Инфраструктурни проекти на Столична община “в Истанбул, бяха открити на 12 юни 2014 г.
Според информацията, получена от списание Инвестиции; Фирмите, участващи в търга, с приблизителна цена от 5.468.113 евро и техните оферти (€) бяха определени както следва:
Технически резултат
1. Yüksel Proje - Ove Arup 86,60 3.027.300
2. Аркадис - Прота инж. 86,20 3.452.883
3. Idom 85,50 3.900.000
4. Инженеринг на геоданни 83,00 4.330.000
5. Systra 84,10 5.925.400
Справка: Инвестиционен вестник 1183 / 26 май 2014


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами