35 Измир

Подземен паркинг за метро вагони в Измир

Подземен паркинг за метро вагони в Измир: Столична община в Измир финализира търга за подземно съоръжение Халкапинар, където ще се извършва съхранението и поддръжката на метро вагони. До органа за обществени поръчки (KİK) [Още ...]

Междуселищни железопътни системи

Наредба за разрешаване на управлението на железопътния транспорт

Правило за разрешаване на железопътни операции Публикувано: „Регламент за разрешаване на железопътни операции“, един от най-важните разпоредби относно либерализацията на железопътния транспорт, е публикуван в Официален вестник от 19 август 2016 г. [Още ...]

ЖЕЛЕЗОПЪТНА

Сега трамвайът реагира с ездачите

Трамвайът вече реагира от кафенетата: След разрушаването на улица Барлар, външната част на кафенетата, разположена в местоположението на хотел „Козлуку“ в Şahabettin Bilgisu Caddesi, се изпразва в рамките на стартиралия проект за трамвай. [Още ...]

Свързани статии и реклами