Изменения в Наредбата за регистрация и регистрация на железопътни превозни средства

промяна в регистрацията и регистрацията на железопътни превозни средства
промяна в регистрацията и регистрацията на железопътни превозни средства

Наредбата за изменение на Регламента за регистрация и регистрация на железопътни превозни средства на Министерството на транспорта и инфраструктурата беше публикувана в Официален вестник и влезе в сила.


Министерство на транспорта и инфраструктурата

Прилагане на регламент за изменение на Регламента за регистрация и регистрация на железопътни превозни средства

ЧЛЕН 1 - Параграф (а) от първия параграф на член 16 от Регламента за регистрация и регистрация на железопътни превозни средства, публикуван в Официален вестник от 7/2015/29418 и номериран на 3, е изменен, както следва, и подпараграф (ç) от същия параграф е отменен.

"А) ЕО: Европейска комисия,"

ЧЛЕН 2 - Изразът „и санкции“ е добавен след фразата „такси за регистрация“ във втория параграф на член 8 от същия регламент.

ЧЛЕН 3 - Изразът „независим финансов съветник“ е добавен след израза „заклет финансов съветник“ в алинея (б) на първия параграф на член 9 от същия регламент и параграф (д) от същия параграф и третия параграф на същия член са променени, както следва.

"Д) Информация за паркинга на железопътни превозни средства,"

„(3) При промяна на собствеността на железопътни превозни средства, регистрирани от Министерството;

а) Оригиналното копие на документа за регистрация, заедно с петицията на страната продавач и документите, изброени в параграф (к) на първия параграф,

б) Приемащата страна заедно с петицията, заедно с документите, изброени в параграфи а), б) и к) от първия параграф,

Те кандидатстват заедно в министерството. "

ЧЛЕН 4 - Изразът „от името на собственика на превозното средство“ е добавен след израза „доклад за решението“ във втория параграф на член 12 от същия регламент.

ЧЛЕН 5 - Параграф а) от първия параграф на временния член 5 от същия регламент се изменя, както следва.

"А) Задължително е да се подаде митническа декларация, показваща, че вносът е извършен преди датата на влизане в сила на настоящия регламент в министерството."

ЧЛЕН 6 - Временният член 6 от същия регламент се изменя, както следва.

"ВРЕМЕНЕН ЧЛЕН 6 - (1) След публикуването на настоящия регламент вътрешното производство на товарни и пътнически вагони, които ще се внасят, не се регистрира до 1/1/2023. "

ЧЛЕН 7 - Първият параграф от временния член 10 от същия регламент се изменя, както следва.

„(1) Изискването за ТСОС / UTP не се изисква за втора ръка локомотиви и влакови композиции, които да се внасят от чужбина до края на 2020 г., но тези превозни средства не могат да бъдат на възраст над 10 години.

ЧЛЕН 8 - Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му.

ЧЛЕН 9 - Разпоредбите на настоящия регламент се изпълняват от министъра на транспорта и инфраструктурата.


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами