Администрацията за водни и канализационни води в Самсун ще снабди 67 държавни служители

администрацията на ВиК Самсун ще направи държавни служители
администрацията на ВиК Самсун ще направи държавни служители

ОБСЛУЖВАНЕ НА ВОДНИ И КАНАЛНИ ВОДИ ОБЩО ДИРЕКЦИОННО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПЪРВО ВРЕМЕ


Да бъде наето съгласно Главна дирекция на държавните служители № 657 в Главна дирекция на ВиК Самсун; Съгласно разпоредбите на Правилника за проверка и назначаване за първоначално назначаване на местни администрации, държавните служители ще бъдат назначавани чрез открити назначения на посочените вакантни длъжности, при условие че заглавието, класът, клас, брой, квалификация, тип KPSS, базова оценка на KPSS и други условия са по-ниски.

S

N

Заглавие на отбора клас Степен на отбора парче квалификации пол KPSS
тип
KPSS база
Оценки
1 инженер TH 8 1 Завършвам бакалавърската програма „Компютърно инженерство“ на факултетите, които осигуряват бакалавърско образование Мъж / Жена P3 70
2 инженер TH 8 2 Завършване на бакалавърската програма по екологично инженерство на факултетите, които осигуряват бакалавърско образование Мъж / Жена P3 70
3 инженер TH 8 3 Завършване на бакалавърската програма по електротехника на факултетите, които осигуряват бакалавърско образование Мъж / Жена P3 70
4 инженер TH 8 1 Завършване на бакалавърските програми по управление и автоматизация на факултетите, осигуряващи образование на бакалавърско ниво Мъж / Жена P3 70
5 инженер TH 8 3 Завършвайки бакалавърската инженерна програма на факултети, които осигуряват бакалавърско образование Мъж / Жена P3 70
6 инженер TH 8 5 Завършване на бакалавърската програма по строителство на факултетите, осигуряващи образование на бакалавърско ниво Мъж / Жена P3 70
7 инженер TH 8 5 Завършвам бакалавърската програма по машиностроене на факултетите, осигуряващи образование на бакалавърско ниво Мъж / Жена P3 70
8 архитект TH 8 1 Завършвайки бакалавърски програми по Архитектурен факултет Мъж / Жена P3 70
9 химик TH 8 2 Завършвайки бакалавърски програми по химия на факултетите Мъж / Жена P3 70
10 техник TH 8 6 Завършване на програма за механични сътрудници на професионалните училища Мъж / Жена P93 70
11 техник TH 9 1 Завършване на Асоциираната програма по компютърно програмиране на професионални училища Мъж / Жена P93 70
12 техник TH 9 1 Завършвайки специалността „Професионална програма за здравеопазване на околната среда или околната среда“ на професионалните училища Мъж / Жена P93 70
13 техник TH 9 10 Завършване на специалност „Строителен техник“ или „Специалист по строителни технологии“ на професионалните училища Мъж / Жена P93 70
14 техник TH 9 8 Завършване на Професионални училища Карта техник или Карта и кадастрална асоциирана програма Мъж / Жена P93 70
15 техник TH 9 3 Завършвайки Асоциираната програма за електроенергия в професионалните училища Мъж / Жена P93 70
16 техник TH 9 2 Завършване на Професионални училища Електронен, Електронен електронен техник или Специалист по програма „Електронни технологии“ Мъж / Жена P93 70
17 колектор ЕОП 9 - 10 -11 11 Завършване на една от бакалавърските програми по икономика, счетоводство, бизнес администрация, публична администрация, политически науки и публична администрация, финанси, счетоводни информационни системи Мъж / Жена P3 70
18 адвокат AH 7 2 Завършвайки юридическите факултети на университетите Мъж / Жена P3 70

ОБЩИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Общите и специалните условия, които трябва да се спазват в заявленията за вакантните длъжности на държавни служители, посочени по-горе, са както следва.

1) ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

Кандидатите, които ще кандидатстват за назначаване на длъжности на държавни служители, трябва да имат следните общи условия, посочени в член 657, параграф А от Закона за държавните служители № 48;

а) Да бъдеш турски гражданин,

б) да не се лишава от публични права,

в) дори ако периодите, посочени в член 53 от Турския наказателен кодекс, са преминали; Престъпления срещу държавната сигурност, престъпления срещу конституционния ред и функционирането на тази заповед, присвояване, изнудване, подкуп, кражба, измама, измама, измама, неправомерно поведение, измама, дори ако са осъдени на лишаване от свобода или прошка за година или повече за умишлено престъпление Да не бъдат осъждани за несъстоятелност, злоупотреба в наддаването, злоупотреба в изпълнението, изпиране на активи от престъпления или контрабанда,

г) по отношение на военното състояние на кандидатите за мъже; нямат нищо общо с военна служба или не са достигнали възрастта на военна служба, или ако той / тя е достигнал възрастта на военна служба, той е излежал на активната военна служба или е бил отложен или преведен в резервния клас,

д) да няма психично заболяване или физическо увреждане, което може да му попречи да изпълнява непрекъснато задълженията си,

е) да отговаря на другите изисквания за кандидатстване за обявените позиции,

ж) Петиция относно това за кой персонал кандидатства (Всеки кандидат ще кандидатства само за един персонал, командирован според образователния си статус.)

2) СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ

а) да изпълни изискването за образование към последното завършено училище за обявените звания и да получи минималната оценка за KPSS от видовете точки, посочени в изпита за избор на обществен персонал за 2018 г. (KPSS) спрямо заглавията, които ще бъдат закупени,

б) Да не бъде отстранен от публичните институции и организации, за които е работил преди, поради недисциплинарни или морални причини.,

3) ДОКУМЕНТИ, ИЗИСКВАНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО

По време на заявлението;

Формуляр за кандидатстване от нашата институция или от нашата генерална дирекция http://www.saski.gov.tr ще бъде предоставена от интернет адреса,

а) Копие на лична карта или лична карта,

б) Оригиналното или нотариално заверено копие на дипломата или сертификата за завършване или сертификат за завършване с баркод, който се получава чрез електронно правителство (копията могат да бъдат заверени от нашата администрация, при условие че е представен оригиналът).

в) Оригиналното или нотариално заверено копие на документа за еквивалентност за завършилите чуждестранни училища (копията могат да бъдат заверени от нашата администрация, при условие че е представен оригиналът.)

г) компютърна разпечатка с баркод, взета от уебсайта на ÖSYM на документа за резултатите на KPSS,

д) Изявлението на кандидатите за мъже, че те не са свързани с военна служба,

е) декларация, че той / тя няма пречка да изпълнява непрекъснато задълженията си,

ж) 4 биометрични снимки, (1 ще бъде прикачен към формата)

з) Оригиналното копие на адвокатската лицензия или нотариално заверено копие за адвокатския персонал (Копиите могат да бъдат заверени от нашата администрация, при условие че е представен оригиналът.)

i) Петиция относно кой персонал е кандидатствал,

4- МЯСТО ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ, ДАТА, МЕТОД И ТЪРГОВЕ

Кандидатите могат да положат устния изпит;

а) Кандидатите, заедно с документите, поискани по време на кандидатстване От 06.04.2020 до 17.04.2020 петък до 17.00 (в работни дни между 08.00-17.00) ще може да кандидатства.

Кандидатите трябва да представят своите документи за кандидатстване;

- Главната ни дирекция в електронната среда http://www.saski.gov.tr интернет адрес,

- Лично или с препоръчана поща те ще могат да изпращат Главна дирекция „Човешки ресурси и образование на ВиК в Самсун“ (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Главната ни дирекция няма да носи отговорност за забавена поща.)

б) Заявленията, направени с липсваща информация и документи или ако тяхната квалификация не е подходяща, няма да бъдат оценявани от нашата Главна дирекция.

в) Закъснения по пощата и заявления, които не са направени в посочения в обявата период, няма да бъдат взети под внимание.

5- ОЦЕНКА НА ЗАЯВЛЕНИЯТА - ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

а) Кандидатът ще бъде поканен на устния изпит в размер на петкратния брой на свободните длъжности, които ще бъдат назначени, като се започне от кандидата с най-висок рейтинг, като се провери съответствието на идентификационния номер на кандидата TR и записите на ÖSYM от нашата Главна дирекция,

б) Останалите кандидати със същата оценка като последния кандидат, извикан за изпита, ще бъдат извикани за изпита.

в) Кандидатите, които отговарят на условията да положат устния изпит и оценките по KPSS и мястото и часа на изпита Понеделник, 20.04.2020г Главната ни дирекция http://www.saski.gov.tr ще бъдат обявени в интернет.

г) Кандидати, чиято кандидатура е приета и поканена за изпита, чиято информация за самоличност и мястото и датата на изпита са на разположение „Документи за кандидатстване за изпит“ Те ще имат достъп до уебсайта www.saski.gov.tr.

д) Кандидатите, които нямат право да положат изпита, няма да бъдат информирани.

6- МЯСТО НА ИЗПИТВАНЕ, ВРЕМЕ И ТЕМИ

Главна дирекция на ВиК администрация Самсун Малка заседателна зала (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); за набиране на персонал 27/04/2020-08/05/2020 Между датите ще се проведе устен изпит. Ако устният изпит не може да бъде положен в същия ден, той ще бъде продължен на следващия ден.

Теми на изпита:

Конституция на Турция

Принципи и история на революцията на Ататюрк

657 Закон за държавните служители

Основно законодателство, свързано с местните администрации

Той обхваща измерването на професионални и практически знания и умения, свързани с титлата на персонала.

7- ОЦЕНКА НА ИЗПИТВАНЕТО И ПРЕДПРИЯТИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

Оценяване в изпита; Конституция на Турция, Принципи на Ататюрк и историята на революция, 657 Право, местното самоуправление 15 в основния закон въпроси, свързани с точките, а титла на отбора за професионален и практически знания и да се измери способността направени над 40 точки, на обща стойност 100 точки. За да бъдете успешни в изпита, средната аритметика на оценките, дадени от членовете на изпитната комисия, трябва да бъде най-малко 60. Основен резултат на кандидатите; Средноаритметичната оценка на оценката за устния изпит и KPSS резултат, направена от нашата администрация, ще бъде определена и обявена от уеб сайта на нашата администрация.

Ако точките за успех на кандидатите са еднакви, по-високата оценка на KPSS се дава предимство. Започвайки с най-високия резултат на постиженията, ще бъде определен броят на постоянните кандидати, както и броят на постоянните кандидати и броя на заместник-кандидатите. Основните и резервни списъци с кандидати ще бъдат обявени на интернет адреса на администрацията и ще бъде направено писмено уведомление на изброените.

Изпитна комисия; има право да получи някои или нито един от тези, обявени в изпита за обявяване на изпита, ако те намерят точките за постижения ниски или недостатъчни от кадрите, обявени за набиране в края на изпита.

По време на заявленията и процедурите проверките на тези, за които се установи, че правят неверни твърдения или скриват истината по какъвто и да е начин, се считат за невалидни и техните задачи не се извършват. Дори ако назначаването на такива случаи е определено, назначенията им се анулират. Тези лица не могат да искат никакви права и ще бъдат заведени наказателни жалби до главния прокурор.

Резултатите от изпитите могат да бъдат обжалвани писмено в рамките на седем дни след обявяването на списъка за успех на уеб сайта на нашата администрация. Обжалването приключва от изпитната комисия в рамките на седем дни и съответното лице се уведомява писмено.

Ad Olunur.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК


Търсене на новини за железопътния транспорт

Бъдете първите, които коментират

Коментари