Министерство на земеделието и горите ще закупи 13 договорени ИТ специалисти

Министерство на земеделието и горите договори IT специалисти да бъдат назначени
Министерство на земеделието и горите договори IT специалисти да бъдат назначени

Министерство на земеделието и горите, което ще бъде наето в отдела за обработка на данни, в приложение 375 към Закона за декрет № 6 и въз основа на този член, в широкомащабните звена за обработка на информация на публичните институции и организации, публикувани в Официален вестник от 31.12.2008 г. и номерирани от 27097. В съответствие с 8-ия член на Наредбата за принципите и процедурите за наемане на договорно наети служители в ИТ, 13 (тринадесет) договорени ИТ щабове ще бъдат наети чрез назначаването, което ще се извърши в съответствие с реда за успех на устния изпит, който ще се проведе от нашето министерство.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ


а) да отговаря на условията, посочени в член 657 от Закона за държавните служители № 48,

б) Завършване на четиригодишните катедри по компютърно инженерство, софтуерно инженерство, електротехника, електронно инженерство, електро-електронно инженерство и индустриално инженерство на факултетите или висшите учебни заведения, чиято еквивалентност е приета от Съвета за висше образование,

в) Освен посочените в буква б), катедри на инженерни катедри на факултети, осигуряващи образование в продължение на четири години, катедри по научно-литературна, образователна и образователна наука, катедри, предоставящи статистически данни за компютър и технологии, и статистика, математика и физика или други подобни завършил теории за висшето образование (завършилите катедрата, споменати в този раздел, могат да кандидатстват за 2 пъти месечния таван на брутната договорена заплата)

г) притежаване на най-малко 3 (три) години професионален опит за софтуер, проектиране и разработка на софтуер, управление на този процес или за инсталиране и управление на широкомащабни мрежови системи, най-малко 5 (пет) години за други, (При определяне на професионалния опит се вземат предвид обслужващият персонал, чийто персонал е подчинен на Закон № 657 като информационния персонал или член 4 от същия закон и договорният статус, предмет на Декретния закон № 399, и периодите на обслужване, документирани като ИТ персонал в частния сектор, подчинен на Институцията за социално осигуряване)

г) Документация, според която компютърните периферни устройства знаят поне два от текущите езици за програмиране, при условие че имат познания за създаденото хардуерно и мрежово управление и сигурност,

д) Ако активният кандидат не е навършил възрастта за военна служба или е навършил възрастта на военна служба, той е излежал на активната военна служба или е освободен, или отложен или преместен в запасния клас.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ, МЯСТО И ДАТА

Кандидатите могат да кандидатстват само за една от обявените позиции. След като документите, посочени в обявата, бъдат попълнени напълно и коректно,

приложения заедно; Между 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu адрес

ще се извърши по електронен път. Тъй като заявленията ще бъдат получени по електронен път пост Заявления чрез или лично няма да се приемат.

Тъй като заявленията ще се правят с паролата за електронно правителство, кандидатите (www.turkiye.gov.t е) трябва да се намери акаунт. За да използват споменатия акаунт, кандидатите трябва да получат парола за електронно правителство. Кандидатите, прилагайте лично плика, съдържащ паролата за електронно правителство от централните дирекции на PTT.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУКБъдете първите, които коментират

Коментари