Проектът на ASELSAN за подкрепа на таланти, използван в упражненията на НАТО

Проектът на таланти, поддържан от мрежата на Aselsan, беше използван в практиката на НАТО
Проектът на таланти, поддържан от мрежата на Aselsan, беше използван в практиката на НАТО

Проектът „Мрежов поддържан талант“, разработен от ASELSAN, доказа своята котка от тренировката на НАТО EURASIAN STAR'19.


Упражнението EURASIAN STAR (EAST) 2019 беше проведено с участието на общо 3 служители от деветнадесет щаба, национални институции и международни организации в Истанбул, заедно с командването и силовата структура на НАТО.

В упражнението EAST-2019 софтуерът за над батальон за управление и управление (TÜKKS / TACCIS), който се разработва в рамките на проекта Network Assisted Ability (ADY), бе използван успешно за създаване на тактическа ситуация и отразяване на текущата ситуация през цялото учение.

В командването на 3-ти корпус, който е многонационален щаб, софтуерът TÜKKS / TACCIS на английски език, със статут карти, създаден за стандартите на НАТО за символика, функционални области на цифрови карти, взети от сървърите на НАТО карти, за промени в ситуацията и мерки за контрол функции като проследяване, приятелски и вражески бойни договорености (MIT) и прехвърляне на настоящата ситуация в системата на Общата оперативна картина на НАТО (NCOP).

В рамките на проекта ADY, проучванията EAST-2019 започнаха на 30 септември 2019 г. с инсталирането на софтуер TÜKKS / TACCIS. Беше осигурена интензивна поддръжка на персонала за инсталацията, обученията за обучители и потребители, въвеждане на данни преди упражнението и етапите на изпълнение на упражнението. Междувременно беше взета обратна връзка от обучители, инсталатори и персонал на потребителите и беше извършена необходима работа за успешно завършване на упражнението.

Учението EAST-2019 беше успешно завършено със софтуера TÜKKS / TACCIS с цел задоволяване нуждите на турските въоръжени сили десет месеца преди доставката на проекта ADY.

Друга стъпка в процеса на поемане на отговорността НАТО 2021 (NRF21), която е важна за нашата страна, беше завършена с изпълнението на ученията EAST-2019.

Процес на сертифициране на НАТО

STEADFAST COBALT 2020 (STC2020) към процеса на сертифициране на НАТО през март-май 020 г., CWIX-2020 (коалиционен воин, оперативна съвместимост eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise) и STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 през ноември-декември 2020 г. JA2020) ще продължи с тренировки.

В резултат на постигнатия успех в упражнението беше посочено също, че служителите на проекта ADY и партньори за решения от различни компании се събраха на празничното събитие, което се проведе в кампуса на İvedik Technopark с участието на председателя на сектора на отбранителните технологии (SST) и заместник генералния мениджър Мустафа Кавал и ръководителите.

Проект за съвместимост с MIP за поддържана способност (ADY)

В рамките на проектите, изпълнявани за командването на Сухопътните войски, ИТ инфраструктурите са създадени през последните 15 години в съответствие със стандартите на НАТО и поддръжката им е предоставена от Havelsan.

Модернизацията на тези инфраструктури и използването им за талант, поддържан от мрежата, са включени в проекта за подпомагане на таланта в мрежата (ADY). В рамките на проекта за съвместимост с MIP за поддържане на способността (ADY) Havelsan ще продължи да извършва дейности по проектиране и внедряване на интеграционната инфраструктура на Командването на Сухопътните войски, проведени през 2001-2012 г., и оперативната съвместимост на информационните системи на Командването на Сухопътните войски в национална и международна среда. (Източник: DefenceTurk)Бъдете първите, които коментират

Коментари