OGM ще наеме най-малко 122 висшисти

ogm ще направи най-малкото средно образование завършил публичен персонал
ogm ще направи най-малкото средно образование завършил публичен персонал

Реклама беше публикувана от Главна дирекция по горите. В съобщението, публикувано под заглавието „Министерство на земеделието и горите, Главна дирекция по горите, обявление за набиране на персонал през 2020 г.“, се посочва, че най-малко 122 публични служители ще бъдат наети сред кандидати за висши училища.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • За да отговарят на общите условия, посочени в член 657 от Закон № 48,
  • Докато работи в статут на нает персонал съгласно член 657, параграф Б от Закон № 4; Договорен персонал, влязъл в сила в член 1, параграф Б, от Закон № 657 и с Решение на Министерския съвет от 4 г., както и за онези, чиито договори за услуги са приключили или които са кандидатствали за назначаване на договорените длъжности на персонал в приложение-6.6.1978. Трябва да се вземе предвид, че се прилагат разпоредбите в третия и четвъртия параграф на приложение 7 към принципите относно операцията. Лицата, които са назначени на тези длъжности, няма да бъдат назначени, които не попадат в обхвата на изключенията, посочени в третия и четвъртия параграф на приложение 15754, член 1 от принципите, свързани с наемането на трудов договор.
  • Заявленията на тези, които не носят или документират посочените квалификации, няма да бъдат приемани. Освен това договорите на тези, за които се разбира, че имат фалшиви / невалидни документи, издадени от тях на която и да е дата и че са подготвили фалшив документ, ще подлежат на съдебни действия срещу тях, дори ако договорът е подписан и митото е платено, като тази такса ще бъде компенсирана със законната лихва.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Да сте получили минимален резултат от 2018 точки в KPSSP3 и KPSSP94 точки, включително групата за KPSS (B) за 60 г.
  • Да не е на възраст над 36 години към последната дата на кандидатстване,
  • За тези, които са завършили някоя област на средните образователни институции и кандидатстват за длъжността помощен персонал (водач);
  • Имайки лиценз от клас C,
  • Като мъж,
  • За тези, които кандидатстват за длъжността адвокат;
  • Да има адвокатски лиценз

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУКБъдете първите, които коментират

Коментари