Приходите от туризъм са 2020 милиарда долара през първото тримесечие на 3 г.

Според статистиката на Министерството на културата и туризма на Турция през 2020 г. 85,9% през юли спрямо същия месец на предходната година се забавлява с 933 хиляди чуждестранни посетители. Броят на чуждестранните посетители нараства с 334% в сравнение с предходния месец поради базовия ефект.


През първото тримесечие на 2020 г. приходи от 3 милиарда долара бяха получени от чуждестранни посетители. През март приходите бяха 52,1 милиона долара с намаление от 660% от чуждестранните посетители в сравнение със същия месец на предходната година, докато приходите през първото тримесечие бяха 11,1 милиарда долара, намалявайки с 3,3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

След напрежението, което преживяхме с Русия след свалянето на руския боен самолет, след ноември 2015 г. се наблюдава рязък спад на броя на чуждестранните посетители. Данните за туризма, които паднаха до най-ниските нива за последните 2016 години след терористичните атаки, които се увеличиха в края на 2016 г., и терористичната атака в Рейна през нощта, свързваща 2017 г. с 4 г., започнаха да се възстановяват от второто тримесечие на 2017 г. и през февруари 2 г., накуп, най-много висок годишен брой чуждестранни посетители достигна 2020 милиона души. Към юли 45,3-месечният общ брой туристи е 12 25.091 хиляди.

Източник: BMDsohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари