Плътността на трафика между OIZ и Gebze ще намалее с гигантския проект

Община Столица Коджаели, която осигурява комфорт на транспорта на Коджаели, продължава работата си по "Строителни работи на 1-ви етап на строителството на магистрални мостове на област Гебзе ТЕМ", един от гигантските си проекти. Кметът на Столичната община доц. Д-р Генералният секретар Баламир Гюндоду, който последва основните проекти стъпка по стъпка с инструкциите на Тахир Бююкакин, разгледа съществуващия проект за улесняване на транспорта между регионите на Gebze OIZ и областния център на Гебзе. Гюндоду каза: „С този проект плътността на движението между OIZ и областния център Гебзе ще намалее. "Удобството на пътя се увеличава с новопостроените мостове и пътища."

GÜNDOĞDU СЛЕДВА ПРОЕКТИТЕ СТЪПКА ПО СТЪПКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ BÜYÜKAKIN


Въпреки епидемията от вируси, Столичната община Кокаели извършва изграждането на големи проекти в областта на транспорта, образованието, спорта, културата и много други области. Генералният секретар на Столичната община Кокаели Баламир Гюндоду проследява големите проекти в града стъпка по стъпка в съответствие с инструкциите на кмета Бююкакин. Генералният секретар Гюндоду наскоро направи прегледи в проекта "Строителство на магистрални пътища, окръг Гебзе, пътища за свързване на първи етап".

В МЕТРОПОЛИТАН се изграждат мостове, магистрали, странични пътища

В рамките на проекта мостовете се изграждат от магистрали, докато страничните пътища и клоновете за участие се изграждат от екипите на отдела за научни въпроси на общинската столица. В рамките на дейностите ще бъдат изградени общо 3 хиляди 3 метра странични пътища, 150 хиляди метра в южната част и 6 хиляди 150 метра в северната част. Дължината на пътя, изграден с клонове за участие и други пътища, ще бъде 12 километра. В рамките на строителните работи екипите на Столичната община асфалтират асфалта на южната страна на пътя и извършват дъждовна вода, каменна стена и други различни производства на северните странични пътища.

ПРОЕКТЪТ ЩЕ ИЗМЕРИ ИНТЕНЗИТЕТА НА ТРАФИКА

По мостовете Тембелова и Киразпинар на магистрала TEM, която свързва регионите на Gebze OIZ и областния център Гебзе и магистрала D-100, има интензивен трафик, особено в сутрешните и вечерните часове. В рамките на проекта, който Столична община Кокаели ще изпълни съвместно с Главна дирекция на магистралите, се изграждат еднопосочни непрекъснати, странични пътища, успоредни на магистрала ТЕМ на север и юг. Постройките за завой се изграждат, за да позволят преминаване между двата странични пътя. Така всички сигнализирани кръстовища по оста изток-запад ще бъдат премахнати. Предвижда се проектът да бъде завършен след 500 дни.

4 НОВИ МОСТА ЩЕ СТРОЯТ

В рамките на проекта ще бъдат изградени 4 нови моста, което значително ще облекчи транспортната мрежа в региона. Мостовете Тембелова и Киразпинар, които в момента служат като 2 пъти по 1 в магистралната зона между кварталите Киразпинар и кварталите Султан Орхан, Иньон и Арапчешме, ще бъдат разрушени и реконструирани като 2 пъти по 2 ленти. Също в рамките на проекта ще бъдат изградени два нови моста с 2 пъти по 1 лента на запад от моста Тембелова и 2 пъти по 1 лента на изток от моста Киразпинар.

МЕТРОПОЛИТАН ЩЕ РАБОТИ НА 12 КИЛОМЕТРНА СУПЕРСТРУКТУРА

В рамките на проекта ще бъдат извършени общо 12 километра надстроени работи от северната и южната страна на мостовете, изградени от Столична община Кокаели, магистрали, заедно с лентите за разделяне и присъединяване. В рамките на работата се извършва надстройка, дренажно осветление, инфраструктура за дъждовна вода и малки художествени структури. Община Столица Коджаели харчи около 45 милиона TL за проекта в рамките на строителните работи.sohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари