Приключи договор на градските болници в Елазиг

Приключи договор на градските болници в Елазиг
Приключи договор на градските болници в Елазиг

Договорът за физическа терапия и рехабилитация на градските болници в Елазиг приключи.


В изявлението, направено пред Платформата за публично оповестяване (KAP) от Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

„Оператор на градската болница Елазиг в предишните изявления на нашата компания Rönesans Холдингови компании Rönesans Беше информирано, че е подписано споразумение с Operation Services Consultancy Inc. за предоставяне на услуги по физикална терапия и рехабилитация за пет години, считано от 01.08.2018. TR Министерство на здравеопазването и Rönesans Договорът за градска болница в Елазиг е изменен с модела на публично-частно партньорство между Operations Services Consultancy Inc. Съответно рехабилитационните услуги са изключени от договора от Министерството на здравеопазването и рехабилитационните услуги ще се предоставят от министерството. В резултат на решението за изключване на рехабилитационните услуги от обхвата на проекта Rönesans Няма споразумение за предоставяне на услуги за физическа терапия и рехабилитация, подписано между Operation Services Consultancy Inc. и нашата компания на 11.09.2020 г., и свързаното споразумение е прекратено по взаимно съгласие на страните. Всички задължения и дълготрайни активи на нашата компания по отношение на служителите във физическата терапия и рехабилитационния бизнес на градската болница Елазиг Rönesans Тя ще бъде покрита от Operation Services Consultancy Inc. и нашата компания няма да носи отговорност за каквито и да е щети или отговорност поради прекратяване на договора. "

Информационна агенция Хибяsohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари