Министерство на вътрешните работи 30 асоциации за набиране на помощник-одитори

Министерство на вътрешните работи 30 асоциации за набиране на помощник-одитори
Министерство на вътрешните работи 30 асоциации за набиране на помощник-одитори

30 свободни места в класа на административното обслужване на централната организация на Министерството на вътрешните работи ще бъдат назначени за заместник-ревизор на Министерството на вътрешните работи за асоциации с приемния (устен) изпит, който ще се проведе в Анкара между 08 и 11 декември 2020 г.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВХОДЕН (УСТЕН) ИЗПИТ


1- Изпълнение на условията, изброени в член 657, параграф (А) от Закона за държавните служители № 48,

2- Да са завършили един от юридическите факултети, политически науки, икономика, бизнес администрация, икономика и административни науки, осигуряващи най-малко четири години бакалавърско образование, или една от местните и международни образователни институции, чиято еквивалентност е приета от компетентните органи,

3- Да са на възраст под тридесет и пет години от първия ден на януари на годината, в която се провежда приемният (устен) изпит. (Родените след 01 г.),

4- Сред кандидатите, които са получили най-малко 23 KPSS точки от типа оценка „Изпит за публичен подбор на персонал KPSSP70“, чийто срок на валидност не е изтекъл към крайния срок на периода за кандидатстване в изпитния период (Други кандидати със същия резултат като 120-ия също се явява на приемния изпит).

МЕТОД И МЯСТО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИЗПИТ

1- Кандидати; На нашето служение http://www.icisleri.gov.tr Към „Формуляр за заявка за работа за изпит за устен (устен) изпит за участие на одитор на министерството на вътрешните работи на асоциациите на Министерството на вътрешните работи“ на връзката за кандидатстване за изпит, която да бъде публикувана на уебсайта http://www.turkiye.gov.tr Те ще кандидатстват с паролата за e-Devlet на интернет адреса между 02-06 ноември 2020 г. и ще попълнят електронната среда. Тъй като заявленията ще бъдат получени по електронен път, заявления по пощата или лично няма да бъдат приети.

2- Тъй като заявленията ще се подават с парола за електронно управление, кандидатите http://www.turkiye.gov.tr Трябва да има акаунт. За да използват въпросния акаунт, кандидатите трябва да получат парола за електронно управление. Кандидатите ще могат да получат плика, съдържащ паролата им за електронно правителство, като представят своя документ за самоличност със своя TR ID номер в личното си заявление от Централните дирекции на PTT.

3- Кандидатите, които попълват формуляра за заявка за работа по електронен път, попълват заявлението без никакви грешки и напълно и са сигурни, че информацията им е вярна, трябва да натиснат бутона „Запазване на моята информация“. Заявленията на кандидати, които не изпълняват този процес, няма да бъдат регистрирани в системата и кандидатите в тази ситуация няма да могат да искат никакви права. Кандидатите, които осъзнаят, че има непълна или невярна информация, трябва да актуализират информацията си отново до 06:2020 ч. На 17 ноември 30 г. и да завършат процеса на кандидатстване, като щракнат върху бутона „Запазване на информацията ми“.

4- Информацията за дипломирането на кандидатите, които ще кандидатстват за приемния (устен) изпит, се получава автоматично от Висшето училище. Кандидатите, които са неточни / непълни в информацията си или нямат информация за завършване на висшето училище, трябва да отбележат съответното поле във формуляра за кандидатстване и да въведат актуализираната си информация ръчно. http://www.turkiye.gov.tr Те трябва да качат своите документи за дипломиране във формат pdf или jpeg в модула за изпит.

5- Кандидатите, които са завършили образователни институции в Турция или в чужбина и имат еквивалент на съответните факултети по отношение на образователния статус, който се изисква в рекламата, трябва да поставят отметка в съответното квадратче в раздела за информация за образованието и да качат документите за еквивалентност.

6- Военната информация за кандидати от мъжки пол се получава автоматично от Министерството на националната отбрана, кандидатите с грешка в информацията си трябва да отбележат съответното поле, да въведат текущата си информация ръчно и да качат документите си за военен статус във формат pdf или jpeg в модула.

7- На етапа на кандидатстване на кандидатите, Главната дирекция по персонала на министерството http://personel.icisleri.gov.tr Те са длъжни да качат на модула снимки с качество 600 dpi с размери 800 dpi с качество в pdf или jpeg формат, направени в съответствие с характеристиките в раздела „Photo Standards to Use in Personnel Identity Card“ в раздела „Personnel Identity Card“ на интернет адреса.

8- Тъй като системата ще бъде затворена в 06:2020 часа на 17 ноември 30 г. след попълване на заявленията, формулярът за заявка за работа няма да бъде отпечатан след посочения час. Следователно кандидатите трябва да отпечатат формуляра за заявка за работа между посочените дати за кандидатстване преди 17:30.

9- Задължително е да качите един или повече от необходимите документи в модула съгласно процедурите и принципите, посочени в обявата, в рамките на срока за кандидатстване по време на кандидатстването за кандидатстудентски (устен) изпит. Кандидатите, които не качат необходимите документи в системата на етапа на кандидатстване, няма да могат да претендират за никакви права и отговорността ще принадлежи на съответните кандидати. Заявления по пощата или на ръка няма да се приемат, тъй като заявленията ще бъдат получени чрез формуляра за бизнес заявка в електронна среда.

10- Заявления, които не са направени надлежно и / или в срок, няма да бъдат приети.

11- Няма да се уведомяват кандидати, които не могат да получат правото да участват в изпита.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК


sohbet

Feza.Net

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами