Администрацията за приватизация ще назначи 10 помощници експерти

Приватизационната администрация ще назначи помощници експерти
Приватизационната администрация ще назначи помощници експерти

Ще бъде назначен помощник-експерт от Приватизационната администрация, който ще бъде назначен на 7 свободни работни места от класа „Общи административни услуги“ в ранг 10 и ще бъде обучен за специалистите от Приватизационната администрация.


ДАТА НА ИЗПИТВАНЕ И МЯСТО

Входният изпит ще се проведе в Анкара. Датата на приемния изпит, кандидатите, които имат право да положат приемния изпит, и техните изпитни места ще бъдат обявени на уебсайта на Администрацията за приватизация (www.oib.gov.tr) поне 10 дни преди изпита. Кандидатите няма да бъдат уведомявани отделно.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗПИТВАНЕ

Кандидатстването за изпита ще бъде направено по електронен път на уебсайта на Администрацията за приватизация (www.oib.gov.tr) от 07.12.2020 г. до края на работното време (18.12.2020) на 18.00 г.

Подписано копие от формуляра за кандидатстване трябва да бъде изпратено на ръка или по пощата до отдел „Персонал“ най-късно преди изпита от кандидати, които имат право да положат приемния изпит. Заявленията, които не са получени навреме поради забавяне на пощата, не се обработват.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК


sohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами