Срокът за регистрация на говеда и овце е удължен

Удължен е периодът за регистрация на бигбас и малки животни
Удължен е периодът за регистрация на бигбас и малки животни

Някои животни от рода на едрия рогат добитък и овце са регистрирани чрез носене на обеци и са направени промени в периодите на уведомяване на животни, влизащи и напускащи предприятието.


Наредбата за изменение на „Регламент за идентификация, регистрация и наблюдение на овце и кози“ и „Регламент за идентификация, регистрация и мониторинг на говеда“ на Министерството на земеделието и горите влезе в сила след публикуването му в Официален вестник.

С договореността периодът на регистрация чрез носене на обеци е увеличен от 3 месеца на 6 месеца за говеда и от 9 месеца на 6 година за овце и кози (пасища и номади от 1 месеца).

Провинциалната комисия за полиция на здравето на животните беше упълномощена да маркира животни от всички възрасти, независимо от техния период на идентификация.

Срокът за уведомяване, който беше 7 дни, беше увеличен на 30 дни за влизане-излизане на животни или покупко-продажба от собствениците на животни.

От друга страна беше публикуван и влязъл в сила правилникът на министерството за идентификация и транспорт на мигриращи животни.

Съответно, маршрутът за изпращане на мигриращите животни ще бъде определен от Провинциалната комисия за полиция на здравето на животните. Един ветеринарен ветеринарномедицински доклад ще бъде достатъчен за заминаване и връщане по маршрута, определен за изпращане на мигриращи животни.

За да защити здравето на хората и животните, министерството може да наложи частични или пълни ограничения върху превозите на мигриращи животни, когато е необходимо.

„Регламентът за изменение на регламента за транспортиране на живи животни и животински продукти в страната“ на министерството влезе в сила.

Административни глоби на животно бяха наложени на животни, за които по-рано беше установено, че са въведени в бизнеса без документация. С изменението ще бъде наложено наказание за животно за животни, за които се установи, че не са сертифицирани по време на транспортиране, и за бизнес за животни, за които е установено, че са докарани в предприятието без сертификат след транспортиране и ще бъдат регистрирани на предприятия.


sohbet

Бъдете първите, които коментират

Коментари

Свързани статии и реклами