Университетът Ван Юзюнцу Йъл да набере 91 договорно наети служители

Болница „Медицински център Дурсун Одабас“ на Университета Ван Юзунку Йил
Болница „Медицински център Дурсун Одабас“ на Университета Ван Юзунку Йил

Официален вестник от 657г. 4 от Закона за държавните служители № 06.06.1978. Съгласно параграф (б) от допълнителен член 7 в Принципите относно изменението на принципите относно наемането на работа на нает персонал, публикувани в групата на KPSS (B), ще бъде назначен 15754 договорно нает персонал за позициите, посочени по-долу.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК

NIT. КОД ЗАГЛАВИЕ PCS УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ
E01 EBE 4 СТАНЕТЕ ЕТИКАН ЗА АКУШЕРСТВА.
E02 EBE 2 СТАНЕТЕ ЕТИКАН ЗА АКУШЕРСТВА. ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ РАБОТЯТ НА МИНИМУМ ПЕТ ГОДИНИ В ДОСТАВЧИЧНИЯ ЕДИНИЦ ЗА ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО
E03 EBE 2 ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е ДОПЪЛНЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕТО И Е РАБОТИЛ В МИНИСТЕРСКИ СЛУЖБИ В ИНСТИТУЦИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ.
H01 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 10 ДА СЕ ОТДИГА ЗА ПОДГРАМЕН СЕКТОР.
H02 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е ЗАВЪРШЕН ОТДЕЛ ЗА СЕСТРАТА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И РАБОТИ В ОБЩИ ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ.
H03 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е ЗАВЪРШЕН ОТ ДОКЛАМНАТА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И РАБОТИ В СЕСТРИНСКИ УСЛУГИ.
H04 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 5 ЗА ДИПЛОЗИРАНЕ ОТ СЕСТРОВОТО ПОЛЕ НА СРЕДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ.
H05 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 5 УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ СЕРЕДНЕВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ СА ОТДИГАЛИ ОТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И РАБОТИЛИ В СЕСТРИНСКИ УСЛУГИ.
H06 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗА ДИПЛОЗИРАНЕ ОТ СЕСТРОВОТО ОБЛАСТ НА СРЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ СА РАБОТИЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРИНГ ПОМОЛИ ЕДНА ГОДИНА В ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ ВЪТРЕШНО.
H07 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 4 ДА ЗАВИСИ СЕКТОРСКО ПОЛЕ НА СЕСТРИ НА СРЕДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И СЕРТИФИЦИРА, ЧЕ Е ИЗПИТАНО В НОВА РОДЕНА УСЛУГА ЗА ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА. СЪЩО ДОКУМЕНТ, КОЙТО СТЕ РАБОТИЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРИНГ ПОМОЛЧИ ДВЕ ГОДИНИ.
H08 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ДА ЗАПИСВАТ ОТ СЕСТРОВАТА ОБЛАСТ НА СРЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ДА СЕ УДОСТОВЕРЯТ, ЧЕ СА РАБОТИЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРИНГ ПОМОЛИ ПЪТ ПЕТ ПЪТ ГОДИНИ В СЛУЖБАТА ЗА ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА НОВОРОДЕНИТЕ СЪЩО, ЗА ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е ПРЕХВЪРЛИЛ РАБОТА ЗА РАБОТА НА НОВОРОДЕНИ СКРИНИНГ С ПОЛЗВАТЕЛСКИТЕ ОБУЧЕНИЯ С ОДОБРЕНАТА ПРОГРАМА ЗА НЕОНАТАЛНА РЕЖУТАЦИЯ
H09 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ДА ЗАПИСВАТ ОТ СЕСТРИНСКО ПОЛЕ НА СРЕДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ДА СЕ УДОСТОВЕРЯТ, ЧЕ СА РАБОТИЛИ В СЕСТРИНСКИТЕ УСЛУГИ В ГИНЕКОЛОГИЯТА. ПО-нататък, ЗА ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕТО Е ОДОБРИЛО ОСНОВНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВО ПОМОЩ, СТЕРИЛАЗИРАНЕ И НЕОНАТАЛНА РЕЖУТАЦИЯ.
H10 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВИСИ ОТ СЕСТРОВАТА ОБЛАСТ НА ВЪНШНИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОМОЩ ДВЕ ГОДИНИ ПО ОБЩА ХИРУРГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И ВЪТРЕШНИ УСЛУГИ
ДЕКЛАРИРАЙТЕ, ЧЕ сте работили в медицински сестри.
H11 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЧЕ СРЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ СА ЗАВЪРШИЛИ ОТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА И РАБОТИЛИ В СЕСТОРСКИТЕ УСЛУГИ В ЕНДОСКОПИЯТА
ДОКУМЕНТ.
H12 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВЪРШЕН ОТ СЕСТРОВАТА ОБЛАСТ НА СРЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И РАБОТИ В СЕСТРИНСКИ УСЛУГИ ПОНЕМНО ДВЕ ГОДИНИ В АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАЦИЯ ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА В УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ СЕ СЛУЧИ.
H13 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 3 ЗАВЪРШЕН ОТ СЕСТРОВАТА ОБЛАСТ НА СРЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И РАБОТИ В СЕРВИЗНИ УСЛУГИ ПОМОЛЕТО ЕДНА ГОДИНА В УШИТЕ С ГЪРЛО И ОЧНИ УСЛУГИ НА БОЛНИЦИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ВЪЗМОЖНИ ЛЕЧЕНИЯ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ СЕ СЛУЧИ.
H14 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 4 ДИПЛОЗИРАНО ОТ СЕСТРА НА ВЪНШНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И МИНИМАЛНО ТРИ УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ В ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И АКУШЕРСКИ УСЛУГИ, И В БОЛНИЦА ЗА РОДИ ИЛИ ПЕРИОНАТОЛОГИЯ
ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ РАБОТАЛИ ЗА ГОДИНА
H15 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВЪРШЕН ОТ СЕСТРИНСКОТО ПОЛЕ НА СРЕДНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПОНЕ ТРИ ГОДИНИ В НЕВРОЛОГИЧНИТЕ УСЛУГИ НА УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ РАБОТИ.
H16 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВЪРШЕН ОТ ПОЛЕТО НА СЕСТРАТА НА СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И В ДЕТСКАТА СЛУЖБА НА БОЛНИЦИТЕ, КОЯТО ПРЕДЛАГА ИНЕДИЦИОННА ЛЕЧИТЕЛНА УСЛУГА
ДОКУМЕНТ, КОЙТО СТЕ РАБОТИЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРА.
H17 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВЪРШЕН ОТ СЕСТРИНСКОТО ОБЛАСТ НА СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И АВАРИЙНА СЛУЖБА ПОНЕМНО ДВЕ ГОДИНИ В БОЛНИЦИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ УСЛУГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТИ, ЧЕ СЕ РАБОТАЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРА.
H18 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ВЪЗДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СА ЗАВЪРШИЛИ ОТ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И РАБОТИЛИ В УСЛУГИ ЗА СЕСТРАЦИЯ В НОВОРОДЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ПОНЕМНО ДВЕ ГОДИНИ В БОЛНИЦИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ ВЪРШЕНИ ЛЕЧЕБНИ УСЛУГИ, СЪЩО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДА СЕ УДОСТОВЕРЯ, ЧЕ РЕАЦИОННАТА ПРОГРАМА Е ОБУЧЕНА.
H19 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 2 ЗАВЪРШИ ОТ СЕСТРОВАТА ОБЛАСТ НА СРЕДНООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РАБОТИХА В СЪРДЕЧНО-СЪДИННАТА ХИРУРГИЯ ИНТЕНЗИВНА ГРИЖА ЗА ПОМОЩ ЕДНА ГОДИНА В БОЛНИЦИТЕ, ПРЕДЛАГАЩИ ИНДИВИДУАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УСЛУГИ.
ДОКУМЕНТ.
ST01 ЗДРАВЕН ТЕХНИК 2 ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМА АНЕСТЕЗИЯ АСОЦИАЛЕН ДИПЛОМЕНТ И ОБЩИ ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ
ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ РАБОТИЛИ В ЕДИНИЦАТА ПОНЕКОЛКО ЕДНА ГОДИНА.
ST02 ЗДРАВЕН ТЕХНИК 2 ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОГРАМА АНЕСТЕЗИЯ КАТО АНЕСТЕЗИЯ И ПОНЕ ПЪТ ГОДИНИ АНЕСТЕЗИЯ В ОПЕРАТИВНИЯ ЕДИНИЦ НА УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, КОЙТО СТЕ РАБОТИЛИ КАТО ТЕХНИК.
ST03 ЗДРАВЕН ТЕХНИК 1 ДА СЕ ОТДИГА КАТО ПРОГРАМА ЗА ЕНЕСТЕЗИЯ И ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ РАБОТЯТ В ОПЕРАЦИОННАТА ЕДИНИЦА НА БОЛНИЦИТЕ, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩ ТРИ ГОДИНИ АНЕСТЕЗИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОД. СЪЩО ПРИЛОЖЕНИ КОМПЮТЪРНИ УСТРОЙСТВА ЗА ТОМОГРАФИЯ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛ ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ.
ST04 ЗДРАВЕН ТЕХНИК 1 ДА СЕ ОТДИГА ОТ ПЪРВА И ПРОГРАМА ЗА АВАРИЙНА ПОМОЩ КАТО СЪТРУДНИК И ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ Е РАБОТИЛ С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА ПЪРВО И АВАРИЙНА ПОМОЩ ТЕХНИК В МИНИСТЕРСКАТА ЗДРАВНА ИНВЕСТИЦИЯ. СЪЩО, ПОЛУЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КУРС ЗА ПРИЛОЖЕН ЖИВОТ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА НАРКОТИЦИ ЗА ДЕЦА, ОДОБРЕНО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.
ДОКУМЕНТ.
DS01 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 ДИСКУЛИРАНА ПРОГРАМА ЗА СТРАНИЧНИ ГРИЖИ КАТО АСОЦИИРАН ДИПЛОНАТ И НА МИНИМУМ ПЕТ ГОДИНИ В КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ ЕДИНИЦА НА УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ РАБОТИ.
DS02 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 ЗА ДИПЛОЗИРАНЕ ОТ ПОЛЕТО НА АВАРИЙНИЯ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИК НА СРЕДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ РАБОТЯВАТ ПОМИНАЛИ ПЕТ ГОДИНИ В УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ. СЪЩО, ИЗПОЛЗВА СЕ В ПРИЛОЖЕНИЯТА ЗА ХОРМОНИ И ТЕСТОВО ЛЕЧЕНИЕ В ПЕДИАТРИЧНАТА ЕНДОКРОНОЛОГИЧНА КЛИНИКА НА УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ФАКТОРИ И ХЕМОТЕРАПИЯ В ХЕМАТОЛОГИЧНАТА КЛИНИКА.
ДОКУМЕНТ.
DS03 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 ДА СЕ ОТДИГА НА АСОЦИАТИВЕН ДИПЛОМАТ ОТ ЛАБОРАНТНАТА ПРОГРАМА. ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ РАБОТИЛИ В ПОЛЕТО НА ЛАБОРАТОРИЯТА. ЦЕНТРИФУГАЛНИ ВИДОВЕ, РЕАКЦИЯ НА ПОЛИМЕРАЗНИ ВЕРИГИ (PCR) И ELISA ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОРМОННО И БИОХИМИЧНО УСТРОЙСТВО.
ДОКУМЕНТ.
DS04 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 Бакалавърска степен по БИОЛОГИЯ И НА МИНИМУМ ПЕТ ГОДИНИ В ЛАБОРАТОРИИТЕ ПО МЕДИЦИНСКА БИОХИМИЯ НА УНИВЕРСИТЕТНИ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ РАБОТИ.
DS05 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 ДА СЕ АССОЦИИРАТ ОТ ПЪРВА И АВАРИЙНА ПРОГРАМА ЗА ПОМОЩ И ДА СЕ УДОСТОВЕРЯТ, ЧЕ СА РАБОТИЛИ В ПОЛЕТО МИНИМАЛНО ТРИ ГОДИНИ. СЪЩО, ПОЛУЧИ ОДОБРЕНО ЗА УНИВЕРСИТЕТ ДЕТЕ И ВЪЗРАСТНИ РАЗШИРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖИВОТА И ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ И ОСНОВНИ ПРАКТИКИ.
СЕРТИФИКАТ
DS06 ДРУГИ ЗДРАВЕВОСТИ 1 ЗАВИСИМО ОТ ПРОГРАМА ЗА ДИАЛИЗ АСОЦИАЛЕН ДИПЛОМАНТ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕТО ОДОБРЕНО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЕСТРО, ПЪРВА И АВАРИЙНА ПОМОЩ, АВАРИЙНА СЛУЖБА И EKG
ДА ИМАТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ.
R01 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1 ПРОГРАМА ЗА ДИСКУЛИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ КАТО АСОЦИАЦИЯ И РАБОТИ ПО-МАКСИМАЛНО ДВЕ ГОДИНИ ПО МЕДИЦИНСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПЕТ-КТ В ОБЛАСТТА НА ЯДРЕНАТА МЕДИЦИНА ОБЩЕСТВЕНИ БОЛНИЦИ ИНЕДИЦИОНАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ СЕ СЛУЧИ.
R02 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1 ДИПЛОМАНТ ОТ ПОЛЕТО НА РАДИОЛОГИЯТА НА СРЕДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ И
ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ РАБОТЯТ НА РАДИОЛОГИЧЕН АГЕНЦИОН ПОМОБИ ТРИ ГОДИНИ.
R03 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 4 ПРОГРАМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАЗВАНЕ Е НАЙ-АТРАКТИВНАТА РАДИОЛОГИЧНА ЕДИНИЦА НА УНИВЕРСИТЕТНИТЕ БОЛНИЦИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ Е РАБОТИЛ НАЙ-МАЛКО ТРИ ГОДИНИ.
R04 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 3 ЗАВЪРШЕНА ПРОГРАМА ПО МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАЗОВАНЕ КАТО АСОЦИАЦИОНЕН ДИПЛОМАТ И МИНИМАЛНО ТРИ ГОДИНИ В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ РАБОТИ.
R05 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1 ПРОГРАМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАЗВАНЕ АСОЦИАЛЕН ДИПЛОТ
И ДОКУМЕНТ, ЧЕ УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ РАБОТЯТ В ОТДЕЛ ЗА ЯДРЕНА МЕДИЦИНА ПОНЕ ПО ТРИ ГОДИНИ
P01 ПСИХОЛОГ 1 ДА СЕ ОТДИГНЕ ПОДГРАММА ПСИХОЛОГИЯ И ДА СЕ РАБОТИ В ПУБЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ ПОМОЛИ ЕДНА ГОДИНА С ПСИХОЛОГОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС. ДОКУМЕНТ, ЧЕ Е ОБУЧИЛ ЕЗИКОВИ И РЕЧЕНИ НАРУШЕНИЯ, ОБУЧЕН ДА ПРИЛАГА ТЕСТОВЕ В НЕВРОПСИХОЛОГИЯТА. СЪЩО, УНИВЕРСИТЕТЪТ ОДОБРИ КОГНИТИВНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ДЕЦА И ПОДРАСТЕЛИ
ДОКУМЕНТ, ЧЕ СТЕ ПОЛУЧИЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИКА ПО ТЕРАПИЯ.
B01 ОФИС ПЕРСОНАЛ 1 ДА СЕ ОТДИГА ОТ ДИСПЛЕМЕНТ ОТ ДЕПАРТАМЕНТ НА ​​КИНО-ТВ И ДА РАБОТИМ ПОНЕ ЕДНА ГОДИНА С ПРОФЕСИОНАЛНИЯ КОДЕКС НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЯ. ДОКУМЕНТ, ЧЕ Е ОБУЧИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКЦИЯТА И ДЖИМИ ДЖИБ ОПЕРАТОР.
B02 ОФИС ПЕРСОНАЛ 1 ДА СЕ ЗАВЪРШИ В СРЕДНАТА УЧИЛИЩА И ЕКВИВАЛЕНТ И ДА РАБОТИ В ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ ПОМИНАЛИ ПЕЧЕТ ПЕТ ГОДИНИ. ДА СЕ УДОСТОВЕРИ, ЧЕ ВЗЕМЕ МИНИМУМ 160 ЧАСА КОМПЮТРИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА СЧЕТОВОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ, СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪРВЪРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНИ МОДУЛИ.
D01 ПОДКРЕПЯЩ ОТБОР 1 ДА БЪДЕТЕ АССОЦИРАНИ ДИСКЛОНАТИ В РАДИО ТВ ПРОГРАМИРАНЕ ДОКУМЕНТ, КОЙТО СЕ РАБОТАЛИ В ПОЛЕТО ПОМОЛЧЕ ДВЕ ГОДИНИ. ДА СЕ СЕРТИФИЦИРА, ЧЕ Е ОБУЧИЛ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕПАРАТИ И ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ.
 ОБЩИ УСЛОВИЯ
1) Следните общи условия се изискват за кандидатите, както е посочено в член 657 от Закона за държавните служители № 48:
  • а) да бъде гражданин на Република Турция.
  • б) Да не се лишава от публични права.
  • в) Дори да са изминали сроковете, посочени в член 53 от Наказателния кодекс на Турция; престъпления срещу сигурността на държавата, дори ако е помилван или лишен от свобода за една или повече години за умишлено извършено престъпление, престъпления срещу конституционния ред и функционирането на този ред, присвояване, изнудване, подкуп, кражба, измама, фалшифициране, злоупотреба с доверие, измама, за да не бъде осъден за фалит, фалшифициране на оферти, фалшифициране, пране на ценности на имущество, произтичащи от престъпление или контрабанда.
  • г) за кандидати от мъжки пол по отношение на статута на военна служба; Няма връзка с военна служба, завършил е активна служба или е отложен или преместен в запасния клас, ако не е достигнал възрастта на военна служба.
  • д) да няма психично заболяване, което може да му попречи да изпълнява задълженията си непрекъснато, без да се засягат разпоредбите на член 657 от Закон № 53.

ПРИЛОЖЕНИЕ ФОРМА, МЯСТО И ВРЕМЕ

1 - Кандидатурите ще се подават лично до кадровия отдел на нашия университет в рамките на 15 дни (до края на работното време) след публикуването на съобщението в Официален вестник, заявления, направени по пощата, няма да се приемат. Кандидатите трябва да попълнят формуляра за заявка за работа на адрес „www.yyu.edu.tr“ и да го подадат заедно с други необходими документи (сертификат за образование, сертификат за резултат на KPSS и сертификат за опит за необходимите заглавия, образование, сертификат за курс и т.н.).

2 - Кандидатите ще кандидатстват, като посочат квалификационния код само за едно заглавие. Ако се подаде заявление за повече от едно заглавие на квалификационен код, и двете заявления ще се считат за невалидни.

3 - Заявления на тези, които попълнят неправилно формуляра за кандидатстване или представят липсващи документи, няма да бъдат приети. Заявленията на тези, за които се установи, че са направили неверни изявления по време на заявлението и процедурите, и тези, които не представят необходимите документи, ще се считат за невалидни и назначенията им ще бъдат отменени, дори ако са направени.

4 - Кандидатите, които имат право да се установят, ще бъдат помолени да представят оригиналите или заверените копия на документите, които са декларирали (свидетелство за образование, опит и / или образование за желаните заглавия, документи за курса). Ще бъдат предприети правни действия срещу тези, които декларират / представят фалшиви документи.

Armin

sohbet

    Бъдете първите, които коментират

    Коментари