Министерството на земеделието и горите ще назначи 11 ИТ служители по договор

Министерството на земеделието и горите ще набира персонал по информатика по договор
Министерството на земеделието и горите ще назначи 11 ИТ служители по договор

За да бъдете наети в Министерството на земеделието и горите, Главна дирекция по информационни технологии, допълнителен член 375 от Указ-закон № 6 и въз основа на този член, „Мащабни звена за обработка на информация на публични институции и организации“, публикувани в Официален вестник от 31.12.2008 г. и номер 27097. В съответствие с член 8 от Наредбата за принципите и процедурите относно наемането на договорно нает ИТ персонал ще бъдат назначени 11 (единадесет) договорно наети служители по информатика според реда на успеха на устния изпит да се проведе от нашето министерство. Един кандидат може да кандидатства за максимум 1 (една) позиция.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

а) Да има общите условия, изброени в член 657 от Закона за държавните служители № 48,

б) да са завършили четиригодишно компютърно инженерство, софтуерно инженерство, електротехника, електронно инженерство, електротехническо и електронно инженерство и индустриални инженерни катедри на факултети или висши учебни заведения в чужбина, чиято еквивалентност се приема от Съвета за висше образование,

в) Освен тези, посочени в буква (b), от инженерните отдели на факултетите, които предоставят четиригодишно обучение, от отделите по наука и литература, образование и образователни науки, отдели, които предоставят обучение по компютри и технологии, и от факултетите по статистика, математика и физика, или от общежитие, чиято еквивалентност е приета от Съвета за висше образование.За завършване на висши учебни заведения, различни от (Завършилите факултета, споменат в този раздел, могат да кандидатстват за 2 пъти месечния брутен таван на договорната заплата)

ç) Да има най-малко 3 (три) години професионален опит в областта на софтуера, софтуерния дизайн и разработването и управлението на този процес или в инсталирането и управлението на широкомащабни мрежови системи, в продължение на най-малко 5 (три) години за тези който няма да надвишава два пъти тавана на заплатата и най-малко 657 (пет) години за други ( При определяне на професионалния опит; Документирано е, че като ИТ персонал е постоянен, предмет на Закон № 4 или договорените услуги, предмет на алинея (B) на 399-ти член от същия закон или Указ-закон № XNUMX и като ИТ персонал със статут на работник чрез плащане на премии на социалноосигурителни институции в частния сектор. периодите на стаж се вземат предвид),

г) Документация, според която компютърните периферни устройства знаят поне два от текущите езици за програмиране, при условие че имат познания за създаденото хардуерно и мрежово управление и сигурност,

д) Ако активният кандидат не е навършил възрастта за военна служба или е навършил възрастта на военна служба, той е излежал на активната военна служба или е освободен, или отложен или преместен в запасния клас.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ, МЯСТО И ДАТА

Кандидатите ще могат да кандидатстват само за една от обявените позиции. Кандидатстването ще се извършва по електронен път в периода 19.09.2022 г. – 03.10.2022 г., при пълно и коректно попълване на посочените в обявата документи, на адрес isalimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Заявления по пощата или лично няма да се приемат, тъй като заявленията ще се получават по електронен път.

Тъй като кандидатстването ще става с паролата за електронно правителство, е задължително кандидатите да имат акаунт (turkiye.gov.tr). За да използват посочения акаунт, кандидатите трябва да получат парола за електронно правителство. Кандидатите могат да получат плика с паролата за е-правителство от Централните дирекции на РТТ, като представят лична карта с идентификационен номер TR в личното си заявление.

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари