Председателство на Върховната избирателна комисия за набиране на 12 наети служители

Председателството на Върховната избирателна комисия за наемане на персонал по договор
Председателство на Върховната избирателна комисия за набиране на 12 наети служители

Да бъде назначен в централната организация на Върховния изборен съвет, въз основа на допълнителен член 375 от Указ-закон № 6, публикуван в Официален вестник от 31.12.2008 г. и номериран 27097.
В съответствие с член 8 от Наредбата за принципите и процедурите по отношение на наемането на договорно нает персонал за информационни технологии в мащабни единици за обработка на информация, ще бъдат назначени 12 (дванадесет) персонала по договор за информатика, като разположението ще бъде направено съгласно реда за успех на устната изпит.

За подробности за рекламата НАТИСНЕТЕ ТУК

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

а) Да отговаря на общите условия, изброени в член 657 от Закона за държавните служители № 48,

б) да са завършили четиригодишно компютърно инженерство, софтуерно инженерство, електротехника, електронно инженерство, електротехническо и електронно инженерство и индустриални инженерни катедри на факултети или висши учебни заведения в чужбина, чиято еквивалентност се приема от Съвета за висше образование,

в) С изключение на посочените в подточка (б), от инженерните отдели на факултетите, които осигуряват четиригодишно обучение, катедрите по научно-литературна, образователна и образователни науки, катедри, които осигуряват обучение по компютри и технологии и статистика, математически и физически отдели или от общежитие, чиято еквивалентност е приета от Съвета за висше образование. Завършилите висши учебни заведения, различни от посочените в този раздел, могат да кандидатстват за 2 пъти месечния таван на брутното трудово възнаграждение.

ç) Най-малко 3 (три) години за софтуер, проектиране и разработка на софтуер, управление на този процес или инсталиране и управление на широкомащабни мрежови системи, за тези, които не надвишават два пъти тавана на заплатите, най-малко 3 години за тези, които не надвишава 5 (три) пъти.
(пет) години и да имат най-малко 4 (осем) години професионален опит за тези, които не надвишават 8 (четири) години, (При определяне на професионалния опит, като ИТ персонал постоянен персонал, предмет на Закон № 657 или (Б) на член 4 от същия закон.язовир или
Периодите на стаж, документирани като персонал в областта на информатиката в статут на работник чрез плащане на премии към институции за социална сигурност в частния сектор и договорени услуги, предмет на Указ-закон № 399, се вземат предвид.)

г) Документация, според която компютърните периферни устройства знаят поне два от текущите езици за програмиране, при условие че имат познания за създаденото хардуерно и мрежово управление и сигурност,

д) По военен статут; да не е на военна служба, да не е на военна възраст или ако е навършил военна възраст, да е изпълнявал действителна военна служба или да е отложен или преведен в звание офицер от запаса,

е) С квалификациите, изисквани от услугата, преценка, представителство, следване на нови технологии, учене и изследване, бързо учене и саморазвитие, аналитично мислене, склонност към работа в екип и високи комуникативни умения, в крак с натовареното и стресиращо темпо на работа и документиране (документация) да притежава документални умения, като му придава значение.

ВРЕМЕ, МЯСТО И ФОРМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ

а) Заявленията ще започнат в 27.09.2022:10 ч. на 00 г. и ще приключат в 06.10.2022:23:59 ч. на 59 г. Кандидатстването ще се прави по електронен път чрез електронното правителство, чрез услугата „Върховен изборен съвет – Публично набиране на персонал“ или на интернет адреса на Career Gate (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr). Заявления, направени лично, няма да се приемат, както и заявления, направени по пощата или по друг начин, няма да се приемат.

б) Кандидатите ще могат да избират най-много 2 (две) различни позиции като първа и втора предпочитана от обявените позиции. Започвайки от най-високия резултат за всяка позиция, можете да вземете изпита в таблицата „Договорно нает ИТ персонал“.
Право на участие в устния изпит имат броят кандидати, посочени в колона Брой кандидати за извикване. kazanще работи. Оценяването ще се извършва предимно сред кандидатите за позицията по първи избор. Право на явяване на устен изпит kazanКандидатите ще бъдат определени чрез разглеждане на техните резултати и ред на предпочитание. Според това; Кандидатите ще бъдат класирани на първо място според първото си предпочитание. Студентите с по-висок резултат имат право да се явят на изпит. kazanКандидат, който не може да бъде класиран в първото си предпочитание поради липса на квалификация, ако има такава, като се гледа оценката му според второто му предпочитание, но поради факта, че не е направено валидно заявление за това предпочитание като първи избор, или заявленията, счетени за невалидни, или броят на кандидатите, определени за участие в изпита, не са толкова много заявления, той ще бъде поставен в класирането, ако има такова, сред онези, които са направили първия си избор. ще бъде включен по късно.

в) Информацията за кандидатите като самоличност, дипломиране и военна служба ще бъде получена чрез уеб услугите на съответните институции чрез електронно правителство. Кандидатите, чиято информация за дипломиране не идва автоматично или които смятат, че получената информация е неправилна/непълна, ще качат ръчно своята актуализирана информация (като образец на одобрена диплома, сертификат за дипломиране) в системата в pdf формат по време на кандидатстване.

ç) Кандидатите са отговорни да направят процеса на кандидатстване без грешки, пълен и в съответствие с въпросите, посочени в това съобщение, и да качат исканите документи в системата на етапа на кандидатстване. Кандидатите, които не отговарят на тези въпроси, няма да могат да претендират за никакви права.

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари