TurkStat обявява данни за инфлацията през септември

TUIK обявява данни за инфлацията през септември
TurkStat обявява данни за инфлацията през септември

Индексът на потребителските цени се повишава с 3,08 на сто, а индексът на цените на производител в страната се повишава с 4,78 на сто на месечна база през септември. Годишната инфлация е 83,45% при потребителските цени и 151,50% при цените на вътрешния производител.

Турският статистически институт (TUIK) обяви данните за индекса на потребителските цени (CPI) за септември.

Съответно индексът на потребителските цени през септември е 3,08 на сто спрямо предходния месец, 52,40 на сто спрямо декември на предходната година, 83,45 на сто спрямо същия месец на предходната година и 59,91 на сто според средните стойности за дванадесетте месеца.

Основната група с най-слаб ръст спрямо същия месец на предходната година е комуникацията с 30,76 на сто. От друга страна, основната група с най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е транспортът със 117,66 на сто.

По основни разходни групи най-слабо нарастват спрямо предходния месец са алкохолни напитки и тютюн с 0,04 на сто. От друга страна основната група с най-голям ръст спрямо предходния месец са жилищата с 9,99 на сто.

Докато има спад в индекса на 144 основни заглавия от 18 основни заглавия, включени в индекса, няма промяна в индексите на 2 основни заглавия. Увеличение има при индекса от 124 основни заглавия.

Индексът на цените на вътрешния производител (D-PPI) се увеличи със 151,50 процента на годишна база и 4,78 процента на месечна база

През септември индексът на цените на производител за вътрешния пазар нараства с 4,78 на сто спрямо предходния месец, с 82,45 на сто спрямо декември на предходната година, със 151,50 на сто спрямо същия месец на предходната година и със 114,02 на сто според дванадесетте средни месечни стойности.

Индексът на производството, един от четирите основни сектора на индустрията, се е увеличил със 127,69% на годишна база.

Годишни промени в четирите сектора на индустрията; 164,59% в добивната промишленост, 127,69% в преработващата промишленост, 416,58% в производството и разпределението на електроенергия и газ и 107,84% във водоснабдяването.

Годишни промени на основните индустриални групи; увеличение от 129,59% при междинните стоки, 100,36% при дълготрайните потребителски стоки, 130,54% при недълготрайните стоки, 347,35% при енергията и 97,29% при капиталовите стоки.

Производственият индекс, един от четирите основни сектора на индустрията, се повиши с 2,65% на месечна база.

Месечни промени в четирите сектора на индустрията; Увеличението е в добивната промишленост с 4,09 на сто, в преработващата промишленост - с 2,65 на сто, в производството и разпределението на електроенергия и газ - с 16,76 на сто и във водоснабдяването - с 12,87 на сто.

Месечни промени на основните индустриални групи; 2,35% увеличение при междинните стоки, 3,16% при дълготрайните потребителски стоки, 3,86% при недълготрайните потребителски стоки, 12,95% при енергията и 2,37% при капиталовите стоки.

Индексът на потребителските цени (CPI) се повиши с 1,46% на месечна база, а индексът на цените на производител (D-PPI) се увеличи с 2,41% през август. Годишната инфлация е 80,21% при потребителските цени и 143,75% при цените на производител на вътрешния пазар.

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари