Промени в Наредбата за назначаване и преместване на учители

Промени, направени в правилата за назначаване и преместване на учители
Промени, направени в Регламента за назначаване и преместване на учители

Наредбата за изменение и допълнение на Правилника за назначаване и преместване на учителите от Министерството на народната просвета влезе в сила след публикуване в Държавен вестник.

Съответно законодателството, включено в основния член на съответния регламент и посочено в други членове, беше актуализирано в съответствие с направените промени и съответният член включи Закона за учителската професия.

Съгласно посочената поправка, тъй като бе разширен обхватът на назначаваните да преподават без изпит сред националните състезатели, завършили олимпиадата, по този начин беше уредена и Наредбата за назначаване и преместване на учители.

Национални състезатели, при условие че отговарят на изискванията за преподаване;

а) Тези, които са на първите три места в индивидуални или отборни състезания на Олимпийски игри или Параолимпийски игри,

б) класиралите се на първите три места в старша и младша възраст на спортните клонове, включени в програмата на олимпийските игри към датата на състезанието, което е предмет на национално свидетелство за състезател, в световни и европейски първенства. ,

в) На класиралите се на първите три места в индивидуални или отборни състезания в летните и зимните младежки олимпийски игри, организирани от Международния олимпийски комитет,

ç) Универсиада, Средиземноморски игри, олимпийски клонове, индивидуални или отборни състезания за първите три места,

г) които са представяли страната ни най-малко десет пъти в колективни спортове на световни и европейски първенства от спортните отрасли, включени в програмата на олимпийските игри, както и в квалификационните състезания и състезанията от квалификационни групи, свързани с тези състезания, и имат получи национален сертификат за спортист,

д) Тези, които заемат първите три места в индивидуални или отборни състезания на олимпийските игри за глухи,

е) Право да кандидатстват за назначаване като кандидат-учител към преподавателския състав по физическо възпитание имат първите трима призьори на Световни и Европейски първенства за старша и младша възраст на признатите от Международния олимпийски комитет спортни отрасли. . Беше посочено, че назначенията, които ще бъдат направени в този контекст, ще бъдат съгласувани с Министерството на младежта и спорта.

От друга страна, изразът „ръководител и учител“ в буква б) от първия параграф на член 41 от същия регламент беше променен на „мениджър, учител и експерт-обучител“. По този начин при изчисляването на оценката за обслужване на учителите беше направено споразумение за отчитане на времето, прекарано като специализиран инструктор в частни образователни институции, като прекарано в първата зона на обслужване на района на обслужване, където е изпълнена задачата.

 

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари