Добри новини за подпомагане на служителите с природен газ! На кого ще бъде дадена помощ за природен газ, колко лири?

Добри новини за помощ за природен газ за служители, на които ще бъде дадена помощ за природен газ Колко лири
Добри новини за подпомагане на служителите с природен газ! На кого ще бъде дадена помощ за природен газ, колко лири

Наскоро в Държавен вестник беше публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите и някои закони и наредби за подпомагане на работниците и служителите с природен газ. Съгласно закона месечното допълнително плащане, което не надвишава 30 TL, направено от работодателите на служителите в замяна на електричество, природен газ и други разходи за отопление до 2023 юни 1,000 г., няма да бъде включено в приходите, подлежащи на премия, и данъкът върху дохода няма да бъде изчислен над тази сума.

Служителите, които изпитват затруднения да плащат сметките си за природен газ след последователни увеличения, имат око за хиляда лири, които да бъдат платени за природен газ и разходи за отопление. До юни работодателите ще получат общо 8 хиляди лири подкрепа на служителите.

Помощ за природен газ за служители в Държавен вестник

В Държавен вестник беше публикуван и влязъл в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите и някои закони и постановления, който включва социални помощи за работници и служители и работодатели.

Съгласно закона месечното допълнително плащане, което не надвишава 30 TL, направено от работодателите на служителите в замяна на електричество, природен газ и други разходи за отопление до 2023 юни 1,000 г., няма да бъде включено в приходите, подлежащи на премия, и данъкът върху дохода няма да бъде изчислен над тази сума.

На кого ще бъде предоставена помощ за природен газ на служителите?

Работодателят трябва да даде това плащане в допълнение към месечната заплата на служителя. Върху таксата трябва да бъде направено допълнително плащане от 1.000 лири. Предприятията от частния сектор ще се възползват от подкрепа за електроенергия и отопление.

Извършването на тези плащания към служителите не е задължително за работодателите, то е по желание. Следователно всички служители в частния сектор няма да се възползват от помощ за отопление и природен газ от 1000 TL, тя може да се прилага само на работни места, където работодателят иска да плати 1000 TL.

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари