Ски център Abalı ще бъде нает

Ски център Абали ще бъде нает
Ски център Abalı ще бъде нает

Провинциалната дирекция за младежта и спорта Van ще отдаде под наем ски стаята, седалковия лифт, седалковия лифт и кафенето в Gevaş Abalı Ski Facilities чрез търг за 2886 месеца в съответствие с 45-ия член от Закона за държавните търгове № 4.

ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

1- Ски стаята, телеските, седалковият лифт и кафенето в ски съоръженията Gevaş Abalı, чието име, цена на оценка и местоположение са написани по-долу, се търгуват с метод на отворена оферта съгласно член 2886 от Закона за държавните търгове № 45 относно посочения дата и час на търга и ще бъдат дадени под наем за четири (4) месеца.
2- Търгът ще се проведе в четвъртък, 17.11.2022 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Областната дирекция за младежта и спорта.
3- Участниците в търга, които ще депозират своята гаранция за наддаване в брой, ще я депозират по сметката с номер (IBAN TR330001002139882606405001) в клона на Van Ziraat Bank Tusba на Провинциалната дирекция за младежта и спорта.
4- Документи, изисквани от участниците в търга;
а) Копие от лична карта
б. Удостоверение за добро поведение от прокуратурата (не по-старо от 3 месеца)
в. Удостоверение за пребиваване (не по-старо от 3 месеца)
г. Изявление за адрес за уведомяване, както и телефон и, ако има такива, номер на факс и електронен адрес за връзка.
д. Ако е физическо лице, документ, показващ, че е регистрирано в Търговската и/или промишлена камара или Професионалната камара, взет в рамките на годината на първото обявяване на търга.
е. В случай на юридическо лице, документът, който показва, че юридическото лице е регистрирано в регистъра, както и циркулярното писмо за упълномощаване и удостоверението за упълномощаване, получени от Търговската и/или промишлена камара, където е регистрирано юридическото лице в съответствие със законодателството в рамките на годината от първото обявяване на търга.
ж. Той трябва да представи Удостоверение за дейност от Камарата, към която е член, относно работата, предмет на търга (създаване на организации за зимни спортове и експлоатация на ски съоръжения и т.н.) за последните шест месеца от търга.
ч. Доказателство за плащане на временната гаранция.
i. Той/тя декларира, че е прочел(а) спецификацията изцяло и е готов съответно, заедно с петицията,
й. Всички документи, изисквани в тази Спецификация като условие за участие в търга, включително писмото с оферта и гаранцията за наддаване, се поставят в плик или пакет. Върху плика или пакета се изписват името, фамилията или фирмата на участника, пълният адрес за уведомяване, длъжността, към която се отнася офертата, и пълният адрес на възложителя. Залепената част на плика или пакета се подписва, подпечатва или подпечатва от кандидата и се предава на Администрацията.
к. Оферти на фирми, които не отговарят на горните условия, ще бъдат отхвърлени.
Участниците трябва да подадат документите си в плик в Председателството на тръжната комисия до 17.11.2022:10 часа в четвъртък, 00 г. Всички документи ще бъдат оригинали или нотариално заверени копия.
Информация за спецификацията Провинциална дирекция за младежта и спорта Abdurrahman Gazi Mah. Iskele Cad. No:230 Тусба/Ван Сграда на провинциалната дирекция за младежта и спорта.
5- Участниците трябва да присъстват лично.
6- Тръжната комисия е свободна да направи или не търга, в съответствие с член 2886 от Закона за държавните търгове № 29.
7- Заявления, които трябва да бъдат направени по телеграф или факс и закъснения, които могат да възникнат в пощата, няма да бъдат приети.
8-

Име на съоръжението Прогнозна стойност Гаранция за оферта Yeri
Ски център Gevaş Abalı Ски стая, телески, седалков лифт и кафене под наем 151.250,00 4.538,00 Van – Gevaş Abalı ски курорти

Подобни реклами

Бъдете първите, които коментират

Коментари