Министерството на националното образование ще наеме 5 хиляди договорно наети служители за различни служители

Министерство на образованието
Министерство на образованието

Министерството на националното образование ще наеме 5 хиляди служители на договор в централните и провинциалните звена. Президентството разкри 5 хил. щатни бройки за Министерството на народната просвета.

Министерството, в рамките на член 657/B от Закона за държавния служител № 4, 250 служители, 4 юристи, които да бъдат причислени към централната организация; Той ще наеме общо 4 хиляди служители на договор, включително 100 хиляди офис персонала, 125 инженери, 500 диетолози, 21 медицински сестри, 5 адвокати, които ще бъдат назначени в провинциалната организация.

Заявявайки, че календарът и условията за кандидатстване за набиране на персонал ще бъдат обявени през следващите дни, министърът на националното образование Махмут Йозер каза: „Ние ще дадем приоритет на засегнатите от земетресението провинции в договорените длъжности за персонал от 80 хиляди 4 души, които бяха създадени за 746 провинции отделно от нашата централна организация. Пожелавам късмет на нашите нови членове, които ще се присъединят към нашето семейство и нашата национална образователна общност.“ казах.

Günceleme: 16/03/2023 11:03

Подобни реклами