tcdd търгове 1

Обявление за търг: Доставка на баласт и баласт на балон

TCDD Фирма 4 Районна дирекция Ilıca и Баласт за доставка на шевни станции ще бъдат закупени ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнес администрацията; а) Име: TCDD Company [Още ...]

tcdd търгове 1

Известие за обществена поръчка: Баластът за доставка на гара Demirciköy ще бъде закупен

TCDD Компанията 4 Областна дирекция Demirciköy станция за доставка Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственикът на бизнес администрацията; а) Име: TCDD Фирма 4. [Още ...]

ПРИЕМАНЕ НА ТЕНДЕРИТЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ПРИЕМАНЕ НА ТЕНДЕРИТЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ПРИЕМАНЕ НА ТЕНДЕРИТЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ПРИЕМАНЕ НА ТЕНДЕРИТЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Plant 1 Регионална дирекция Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD завод 2.BÖLGE ДИРЕКЦИЯ Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Възложителя; а) Име: TCDD завод 2.BÖLGE ДИРЕКТОРАТА Стоки и услуги [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция "Баласт" ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за наддаване: Ще бъде закупен баласт (за поддръжка на железопътната линия между Sirkeci и Uzunköprü)

TCDD Company 1 Регионална дирекция Баласт Закупуване ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция "Баласт" ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

Операция TCDD 7. Регионална дирекция Баласт ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДСТАВЯНЕТО Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Собственик на предприятие: а) Име: TCDD. Операция 7. Регионален директор AFYONKARAHISAR b) [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен (30.000 M3 в Köprüağzı, 20.000 M3 в станция Mamure)

TCDD 6. Регионална дирекция "Баласт" ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Възложителя; а) Име: TCDD 6. Б) Адрес: [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Известие за поръчка: Баластът ще бъде закупен (40.000 M3 в Белемедик, 20.000 M3 в Мустафаявуз)

TCDD 6. Регионална дирекция "Баласт" ще бъде закупена ПРЕДМЕТ НА ТЪРГОВИЯТА И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Възложителя; а) Име: TCDD 6. Б) Адрес: [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Company 1 Регионална дирекция Баласт Закупуване ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Plant 1 Регионална дирекция Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Plant 1 Регионална дирекция Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Plant 1 Регионална дирекция Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD Plant 1 Регионална дирекция Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрация 1.1. Собственикът на бизнеса; а) Име: TCDD Предприятие 1 Дирекция по регионални въпроси б) Адрес: TCDD Enterprise 1 Region [Още ...]

ТЪРГОВЕ

Обявление за търг: Баластът ще бъде закупен

TCDD завод 2.BÖLGE ДИРЕКЦИЯ Баласт ще бъде закупен ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО И ПОСЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ Член 1 - Информация за бизнес администрацията 1.1. Възложителя; а) Име: TCDD завод 2.BÖLGE ДИРЕКТОРАТА Стоки и услуги [Още ...]